Torticollis muscularis congenita

Z WikiSkript

Torticollis

Kongenitální svalová torticollis je způsobena zkrácením m. sternocleidomastoideus s nakloněním hlavy na postiženou stranu.

  • Obecně může být torticollis vrozená i získaná (okulární, neurogenní, psychogenní, sekundární při infekci či traumatu);
  • etiologie kongenitální torticollis: není přesně známa (ruptura svalu, intrauterinní malpozice, tlak, ischémie, genetické faktory); incidence 0,4 %; projeví se za 2 týdny po porodu, do 4 měsíců narůstá otok;
  • léčba je chirurgická: totální exstirpace fibrotického m. sternocleidomastoideus, horní / dolní tenotomie úponu svalu, Ferkelova operace (Z-plastika svalu s jeho prodloužením).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.