UPV a multiorgánové selhání, šok, sepse/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Multiorgánové selhání[upravit | editovat zdroj]

 • !!!Nepříznivé účinky UPV na jednotlivé orgány se sčítají → selhávají často plíce, ledviny, játra, srdce oběh,…
 • Nelze zapomínat i vliv UPV na nitrolební tlak (ICP) – dle typu a „vhodnosti“ „pozitivní“ i „negativní“
 • Vliv na nitrobřišní tlak – ten se zvyšuje se všemi nepříznivými důsledky.

Vliv na ICP[upravit | editovat zdroj]

 • Při hypoventilaci, hypoxii, hyperkapnii se nitrolební tlak rychle zvyšuje.
 • Monitorace SaO2 i ETCO2 je standardem při akutní léčbě kraniopříhod/traumat.
 • Ventilace s vysokým PEEP (někdy ale jinak nelze) zvyšuje riziko obtížného odtoku krve z mozku → zvýšení nitrolebního tlaku.

Vliv na nitrobřišní tlak[upravit | editovat zdroj]

 • Při UPV dochází ke zvýšení nitrohrudního tlaku (obzláště s PEEP) → přenesení zvýšeného tlaku na nitrobřišní kompartment → zvýšení nitrobřišního tlaku postupně způsobuje zhoršené prokrvení splanchniku včetně ledvin – horší odtok + vlastní vliv tlaku → selhávání zmíněných orgánů.
 • Stav může vyústit do Abdominal Compartment Syndrom – analogie s kompartment syndromem např. na končetinách.

Hypovolemický šok[upravit | editovat zdroj]

 • Zvýšení nitrohrudního tlaku a nedostatek tekutin sníží žilní návrat → snížení plnění pravé komory → zvýší se práce pravé komory → nižší výdej pro nedostatek tekutin a nízkého žilního návratu → poklesne i plnění levé komory → nedokáže zvednout CO (minutový objem) (CO=TOxTF) → oběh se hroutí.

Srdeční výdej a UPV a jejich vliv na oxygenaci organismu[upravit | editovat zdroj]

 • Zvýšením saturace zvednu dodávku kyslíku do organismu o jednotky %.
 • Zvýšením Hb zvednu dodávku kyslíku do organismu o desítky %.
 • Zvýšením CO zvednu dodávku kyslíku o stovky %.

→ DO2 [ml/l] = CO x [(Hb x SaO2 x 1,39) + (PaO2 x 0,003) ], → Pro dobrou oxygenaci periferních tkání je zapotřebí nejen dobrá ventilace (tj. způsob, jak dostat kyslík do krve), ale i cirkulace (jak dostat kyslík v krvi do periferie).

Sepse a komplikace UPV[upravit | editovat zdroj]

 • Pokud je pacient zaintubován v důsledku ARDS při sepsi často se stává výrazně závislý na PEEPu a O2.
 • !!!Pozor na odsávání – buď třeba zvýšit O2 nebo provést po odsávání recruitment manévr.
 • Časté polohování na poloboky, vibrační masáže a RHC pomáhají významně mobilizaci hlenu.
 • Retence hlenu je často příčinou vzniku stagnační pneumonie → pacienti s OTI a UPV jsou již po dvou dnech náchylní ke vzniku Ventilátorové pneumonie, riziko se ještě znásobuje, pokud je zavedena nasogastrická či – jejunální sonda.

Prevence vzniku pneumonie[upravit | editovat zdroj]

 • Důsledná toaleta dýchacích cest uzavřeným systémem.
 • Speciální OTI kanyly s microcuff systémem (cena!!!).
 • Důsledné odsávání supraglotického prostoru (lze-li – cena!!!), jinak odsávání sekretů z úst.
 • Důsledná hygiena úst (chlorhexidin).
 • Pokud již vznikne promptně reagovat → RHC, ATB dle citlivosti.
 • Pravidelné odběry biologického materiálu → uzavřený systém (sterilní zkumavka, kterou začleníme do odsávacího okruhu), bronchoskopicky provedený odběr → mikrobiologie, mikroskopické vyš. (rychlé výsledky!!!).
 • Poloha se zvednutou horní polovinou těla!!!

Kontinuální očišťovací metody (CVVH) a UPV[upravit | editovat zdroj]

 • Rozpor mezi dostatečnou hloubkou sedace k omezení mobility (pro zajištění dostatečného průtoku kyfou a bezproblémovou dialýzu) X co nejmělčí sedace a dostatečná RHC požadovaná k mobilizaci sekretů, zachování svalové síly a co nejkratší UPV.

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MUDR. PETR VOJTÍŠEK, . Šokové stavy [přednáška k předmětu Modul UPV, obor Sestra pro intenzivní péči – postgraduální studium, Vyšší odborná škola zdravotnická škola Střední a vyšší zdravotnická škola Ústí nad Labem]. Ústí nad Labem. 16.12. 2012. 
 • DOSTÁL, Pavel, et al. Základy umělé plicní ventilace. 2. vydání. Praha : Maxdorf, c2005. ISBN 80-7345-059-3.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]