Venesekce

Z WikiSkript

Venesekce je chirurgické obnažení vény, její otevření a zavedení cévky. Provádí se, když není možné punkční zajištění přístupu do žilního systému.

Provedení výkonu[upravit | editovat zdroj]

V místním umrtvení z krátkého příčného kožního řezu nad zvoleným žilním kmenem, izolujeme ho v rozsahu 1,5–2 cm.

Periferní část vény podvážeme, centrálně podvlečeme další ligaturu, kterou však zatím neuzlíme jen ji držíme napjatou, aby nedoško ke krvácení nebo vzduchové embolii. Centrálním směrem pak při povolení tahu za závěsnou ligaturu zavedeme kanylu co nejdéle a založenou ligaturu kolem cévky zauzlíme. Kanylu vyvedeme zásadně vždy zvláštní bodovou incizí 2–3 cm pod původním řezem. Zde ji fixujeme stehem ke kůži a pak teprve provedeme sutura rány.

Odstranění kanyly[upravit | editovat zdroj]

Jak po punkci, tak i po preparačním zavedení, se provede prostým vytažením a kompresí.

Používané žíly[upravit | editovat zdroj]

Zásadně je lepší dávat přednost preparaci žíly na horní končetině nebo na krku. Nemocný tak není omezen v pohybu a také proto, že kanylace žil na DK je zatížena větším procentem tromboembolických komplikací, zvláště při delším ponechání.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]


Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 34. vydání. Praha : Grada, 2011. s. 230,231. ISBN 9788024737706.