WikiSkripta:Pracovní skupiny/Hygiena a epidemiologie

Z WikiSkript
Ambox warning blue construction.svg
Vítejte na stránce pracovní skupiny Hygiena a epidemiologie
Washsym handwash.png

Cíle skupiny

  • dopracovat zkouškové otázky hygieny a epidemiologie 1. LF
  • vytvořit chybějící články
  • projít poznámky s dr. Kudlovou a zapracovat
  • po dokončení požádat o kontrolu a event. recenzi

Členové skupiny

Skupinu vede: Petr Kajzar (redakce WikiSkript)

Příležitostná výpomoc: ----OK.png Ondřej Kučerka -- redakce WikiSkript 30. 4. 2011, 12:22 (CEST)

Vytvořit články

Hygiena

Článek se v podstatě zabývá jen problematikou NPK, čili možností by bylo článek přejmenovat na "Nejvyšší přípustné koncentrace" a uvedené linky opravit tak, aby vedly na "Nejvyšší přípustné koncentrace". Pomohlo by to takhle? ----OK.png Ondřej Kučerka -- redakce WikiSkript 1. 12. 2011, 15:00 (CET) Zní to dobře, ale musím se podívat. --MUDr. Eva Kudlová, Csc. 2. 12. 2011, 07:04 (CET)
  • Znečištění prostředí a expozice člověka - Toto chybí ve státnicových otázkách, ne v článcích dle témat. Citace z článku Prostředí a zdraví: Prostředí je tvořeno složkami (konstituenty): přírodními – půdou, vodou, ovzduším, florou, faunou; umělými (antropogenními) – stavby, dopravní prostředky; sociálními tj. lidmi, kteří působí na prostředí. Poněkud překryv několika otázek včetně otázky Prostředí a zdraví. Vliv na zdravotní stav obyvatel (vliv konkrétních faktorů na zdravotní stav tam moc není … a pochybuji, že je to z našich skript - jediná citace). Snad by byl vhodný přehled příslušných faktorů znečistění prostředí podle jiných článků, které se týkají některé části prostředí a odkaz na ně. --MUDr. Eva Kudlová, Csc. 19. 10. 2011, 11:06 (CEST)

Epidemiologie

Upravit články

  • Profesní rizika práce ve zdravotnictví – Článek před časem poupraven. Byly úpravy dostačující? ----OK.png Ondřej Kučerka -- redakce WikiSkript 24. 10. 2011, 10:35 (CEST) Vyjádření doc. Tučka: jen stručně : pojem mikrobiologické faktory je nepřesný, má být biologické, ostatně původce svrabu je zákožka a to není mikroorganismus. Chybí probelmatika úrazovosti, nejde jen o nemoci z povolání, ale též o pracovní úrazy - ve spojení s biologickým rizikem zvláště . Příklady anestetických plynů s účinky či alergenních činitelů by neškodilo uvést ( rozvést). --MUDr. Eva Kudlová, Csc. 24. 11. 2011, 18:09 (CET)
Mikrobiologické jsem přejmenoval na biologické. Já bych se toho ujal a článek dále rozvedl, ale ve skriptu prof. Bencka a na internetu jsem toho více nenašel. Neměla byste, prosím, tip, kde bych se mohl o dané problematice dozvědět více?----OK.png Ondřej Kučerka -- redakce WikiSkript 4. 12. 2011, 22:35 (CET) Zkuste prosím http://www.bozpinfo.cz/ --MUDr. Eva Kudlová, Csc. 4. 1. 2012, 10:18 (CET)
Já bych tento článek přejmenoval na "Pracovní úraz" a článek "Epidemiologie úrazů" ponechal k vytvoření. Současný článek obsahuje pouze problematiku pracovního úrazu, proto název "Epidemiologie úrazů" shledávám jako nevhodný. ----OK.png Ondřej Kučerka -- redakce WikiSkript 18. 5. 2011, 11:26 (CEST)