Intoxikace methemoglobinizujícími látkami

From WikiSkripta

Aromatické aminy[edit | edit source]

 • Anilín, toluidin – kapaliny.
 • Benzidin, 2-naftylamin – narůžovělé práškové substance.

Profesionální expozice[edit | edit source]

 • Výroba barviv (textil, papír, kůže), plastů, pryže, pesticidů.

Etiopatogeneze[edit | edit source]

 • Látky rozpustné v tucích – dobře se vstřebávají kůží,
 • Metabolizují se na hydroxylaminy, ty mění hemoglobin na methemoglobin, vytvářejí v erytrocytech VR a dávají vznik tzv. Heinzovým tělískům v erytrocytech (precipitovaný hemoglobin s cytoskeletárními proteiny),
 • Erytrocyty jsou fragilnější, může vzniknout hemolýza, hemoglobinurie a následné poškození ledvin,
 • Odstraňují se acetylací (lidé, které označujeme jako tzv. pomalé acetylátory jsou ohroženi karcinomem močového měchýře).

Nejsilnější methemoglobinizující účinek má anilín (jeho metabolit fenylhydroxylamin) → nastává funkční anémie, posun křivky doleva, stoupá tkáňová hypoxie. V terapii se využívá alternativní cesty redukce methemoglobinu enzymem NADPH methemoglobin reduktázou – jako kofaktor potřebuje metylenovou modř (redox látka).

Klinický obraz[edit | edit source]

 Akutní – nižší expozice – excitace CNS (tzv. anilínová špička);

 • Pak záleží projevy na stupni metHbémie,
  • 10–30 % cyanóza, tachykardie, únava,
  • 30–50 % slabost, dušnost, bolest hlavy,
  • 50–70 % poruchy vědomí a smrt,
 • Odebraná krev má tmavě hnědou až černou barvu (nápadná švestkově modrá cynóza).

Chronický – polyglobulie v důsledku chronické hypoxie.

Terapie[edit | edit source]

Antidotummetylénová modř.

Indikace[edit | edit source]

Toluidinová modř – působí stejným mechanismem po podání se paradoxně prohloubí cyanóza (dáno barvou antidota) kys. askorbová – působí slaběji a pomaleji.

Aromatické nitrosloučeniny[edit | edit source]

 • Mají skupinu NO2 např. nitrobenzen, TNT, trinitrofenol (kys. pikrová),
 • Profesionální expozice – výroba anilínu, barviv, výbušnin,
 • Etiopatogeneze – dobře se vstřebávají kůží, podobným mechanismem jako předchozí dělají methemoglobinémii TNT navíc vyvolá masivní nekrózu a žlutou atrofii jater s letálním koncem, příp. kataraktu.

Nitroglycerin[edit | edit source]

 • Olejovitá kapalina, snadno explodující,
 • Použití – výroba výbušnin, farmakologie,
 • Snadno se vstřebávají kůží, po absorpci jsou hydrolyzovány na anorganické sloučeniny a působí vazodilataci,
 • Po 2–4 dnech profesionální expozice vzniká tolerance (díky kompenzačním sympatickým mechanismům) → po přerušení expozice můžou vznikat stenokardie,
 • Po vysokých dávkách může vznika methemoglobinémie, mírného stupně, bez Heinzových tělísek,
 • Akutní intoxikace – bolesti hlavy (dáno vazodilatací cév CNS), v týlní krajině „powder headache“, neklid, deprese, poruchy spánku, bledost pocení, pokles tlaku, šok,
 • Vysoké dávky – methemoglobinémie, dušnost, bezvědomí,
 • Profesionální expozice – typicky tzv. „pondělní nemoc“ – vždy po víkendové pauze, během týdne nastupuje kompenzace, příznaky mizí...,
 • Chronická intoxikaceangina pectoris a náhlá úmrtí, paradoxně ve dnech pracovního klidu (po přerušení expozice), také se popisují pseudoneurastenické příznaky.

Terapie[edit | edit source]

 • Stenokardie z návyku – odstraníme nitráty,
 • Akutní hypotenze je špatně terapeuticky ovlivnitelná – protišoková poloha, tekutiny i.v., příp. dopamin, noradrenalin.

Dusitany[edit | edit source]

Synonymum: nitrity, -NO2,

 • Dusitan sodný – nažloutlá pevná látka rozpustná ve vodě,
 • Používal se i.v. jako methemoglobinizující látka při otravě kyanidy,
 • Přísada při uzení masa, do cigaretových papírků, do pohonných hmot,
 • Letální dávka p.o. – 4g.

Dusičnany[edit | edit source]

Synonymum: nitráty, -NO3,

 • Aby vyvolávaly metHbémii musí být ve střevě redukovány flórou na dusitany,
 • Nebezpečné jsou pro kojence (mají bakterie v GIT výše – díky méně kyselému žaludečnímu obsahu),
 • Již 10 mg/l může být pro kojence nebezpečné,
 • Jiné, chlorečnany, léky – primaquine (antimalarikum), fenacetin (analgetikum).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.