Balzerova nekróza

From WikiSkripta
Nekróza tukové tkáně – histologie

Příčina vzniku[edit | edit source]

Při akutní hemoragické nekróze pankreatu aktivované enzymy pronikají do okolních struktur (omenta, mezenteria) nebo také do vzdálenějších míst hematogenní cestou a vznikají tak nekrózy.

Vzhled[edit | edit source]

Balzerovy nekrózy mají vzhled různě velkých žlutobílých ložisek. Někdy mohou být také křídovitého vzhledu.

Charakteristika[edit | edit source]

Jedná se o nekrózu vznikající intracelulárním štěpením tuků na glycerol a mastné kyseliny. Mastné kyseliny poté vazbou s kalciovými ionty vytvářejí vápenatá mýdla. Tento pochod tedy může vést k hypokalcémii. Časem dochází k jejich vazivovému opouzdření.

Při běžném histologickém zpracování se vápenatá mýdla nevymyjí jako normální tukové kapénky, jsou tedy posléze barvitelné hematoxylinem-eosinem jako světle růžové okrsky.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.