Bolest v onkologii

From WikiSkripta

 • Bolest je jedním z nejčastějších symptomů, které doprovázejí nádorová onemocnění.
 • U čtvrtiny až poloviny pacientů je bolest prvním příznakem.

Etiologie nádorové bolesti[edit | edit source]

Nádor jícnu – utlačuje okolní struktury
 • Přímá invaze nádoru (70 %) – postižení skeletu, invaze či komprese nervových struktur, obstrukce dutých orgánů nebo vývodů, invaze do cév či obstrukce cév, ulcerace, infiltrace sliznice.
 • V souvislosti s léčbou (20 %) – diagnostická a stagingová vyšetření, pooperační bolest, poradiační bolest (stomatitida, esofagitida, poškození míchy), po chemoterapii (neuropatická, stomatitida, hemoragická cystitida,...).
 • Ve vzdálenější souvislosti (pod 10 %) − paraneoplastická bolest (hypertrofická osteoartropatie), bolest spojená s nízkou výkonností a soběstačností (proleženiny, zácpy),...
 • Bolest nenádorového původu (10 %).

Vyšetřování bolesti[edit | edit source]

 • Zjišťujeme lokalizaci, charakter, propagace a změny intenzity v čase.
 • Intenzita:
  • vizuálně analogová křivka – úsečka o délce 10 cm, její levý konec značí „žádná bolest“ a pravý „nejhorší představitelnou bolest“, pacient označí hodnotu na křivce, která odpovídá jeho bolesti;
  • Melzackova škála – pacient bolest klasifikuje jako mírnou, nepříjemnou, silnou, krutou, nesnesitelnou.

Léčba bolesti[edit | edit source]

Analgetika
 • Postup se liší podle druhu a intenzity.
 • Na prvním místě je nutné léčit příčinu bolesti.
 • Paliace vede u řady nádorů ke snížení spotřeb analgetik (dočasně získáme nad nádorem kontrolu).
 • Symptomatickou úlevu dosahujeme u 80 % perorálně, v 10 % je nutná intervence anesteziologa či chirurga, asi u 10 % se nedaří dosáhnout optimální úlevy.
 • Optimální úleva bolesti je snížení intenzity o přibližně 90 %.
 • Úplné odstranění je obvykle možné jen za cenu významného útlumu nemocného.

Schéma léčby[edit | edit source]

 • První stupeň – NSA a analgetika-antipyretika.
 • Druhý stupeň – slabé opiáty (kodein, dihydrokodein, propoxyfen, oxycodon, tramadol).
 • Třetí stupeň – silné opiáty (morfin, fentanyl, buprenorfin).
  • Antikonvulziva a myorelaxancia jsou účinná u neuropatických bolestí.
  • Neuroleptika zvyšují práh bolesti.
  • Antidepresiva odstraňují bolestmi podmíněný psychosyndrom, strach, parestézie, zlepšují spánek.
  • Kombinace opiátů a NSA působí aditivně.
  • Na meta v kostech se využívá antiedematózní účinek kortikoidů, též bisfosfonáty.
  • Analgetika podáváme v pevných časových intervalech, následující dávku podáváme před odezněním účinků předchozí.
  • Přednostně užíváme p.o. léčbu.
  • U kostních metastáz lze použít též zevní analgetickou radiaci, také mozkové meta můžeme ovlivnit.
  • Užití 89Sr (stroncium) – užitečné u mnohočetných metastáz do skeletu, při funkční dření (hlavní NÚ je trombocytopenie).
  • Farmakologicky nekontrolovatelná bolest – epidurální nebo subarachnoidální anestezie, neurolýza nebo neurochirurgie.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]