Chemoterapeutické režimy

Z WikiSkript

Chemoterapeutický režim je zpravidla ustálená kombinace chemoterapeutik využívaná pro léčbu onkologických onemocnění. Lékařské zprávy často uvádějí pouze zkratky jednotlivých režimů. V následující tabulce najdete zkratku, obsažená léčiva a možnou indikaci.

CAVE!!! Tato stránka neslouží jako návod pro indikaci chemoterapeutických režimů!

Zkratka Léčiva Možné indikace
ABVD adriamycin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin Hodgkinův lymfom
AC adriamycin, cyklofosfamid ca prsu
BEACOPP bleomycin, etoposid, adriamycin, cyklofosfamid, oncovin (vincristin), prednison, prokarbazin Hodgkinův lymfom
CMF cyklofosfamid, metotrexát, fluoruracil ca prsu
COP cyklofosfamid, oncovin (vincristin), prednison folikulární lymfom
CHOP cyklofosfamid, adriamycin, oncovin (vincristin), prednison folikulární lymfom
CVD cyklofosfamid, dakarbazin, vincristin feochromocytom, plazmocytom
EC epirubicin, cyklofosfamid ca prsu
EP etoposid, cisplatina
FAC fluoruracil, adriamycin, cyklofosfamid ca prsu
FAM fluoruracil, adriamycin, mitomycin C
FEC floruracil, epirubicin, cyklofosfamid ca prsu
FUFA fluoruracil, leukovorin
GC gentamycin, cisplatina
MVAC metotrexát, vinblastin, adriamycin, cisplatina
VAD vincristin, adriamycin, dexametazon plazmocytom


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. 1. vydání. Maxdorf, 2017. ISBN 9788073455392.