Choroby červené krevní složky

From WikiSkripta

Mezi choroby červené krevní složky patří:

  1. Anémie – chorobné stavy charakterizované sníženým množstvím hemoglobinu, zpravidla i hematokritu a počtu erytrocytů pod dolní hranici normy vztažené k věku a pohlaví.
  2. Polyglobulie – stav, kdy jsou zmnožené červené krvinky, takže jejich počet přesahuje horní hranici pro daný věk; stoupá hemoglobin a hematokrit.
Normální hodnoty červeného krevního obrazu[1]
Věk Hemoglobin (g/l) Hematokrit (%) Erytrocyty (1012/l) Retikulocyty (‰) MCV (μm3) Poznámka
1 den 140–240 58–62 4,5–6,5 15–65 106±7 polyglobulie
1 měsíc 110–170 30–37 3,9–5,3 3–13 100±6
3 měsíce 100–130 30–37 3,2–4,3 10–35 88±6 „anémie tříměsíčního období“
1 rok 110–150 33–40 4,2–5,5 3–13 73±8
13–17 let muži 130–160 39–47 4,8–5,7 1–13 78±8
13–17 let ženy 110–160 36–44 4,3–5,5 1–15 78±8

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. XX. ISBN 978-80-247-2525-3.