Druhy kloubních poranění a zásady léčení

Z WikiSkript

Distorze

Distorze kotníku

Distorze (podvrtnutí) vzniká nepřímým působením nebo přímým násilím, když dojde k překročení fyziologického rozsahu pohybu v daném kloubu.

Klinický obraz

 • částečná ruptura nebo distenze pouzdra, případně vazů, může být i hemartros
 • kloub zůstává stabilní
 • bolestivost, otok, omezení hybnosti, hematom

Terapie

 • větší výpotek punktujeme, hematom evakuujeme a dutinu vypláchneme ledovým fyziologickým roztokem, případně mezokainem (při velkých bolestech)
 • imobilizace, dle postižení, kloub odlehčíme, dáváme NSA, ledujeme
 • u kolene můžeme indikovat artroskopii

Subluxace


Subluxační postavení distálního phalangu

Subluxace je neúplné vykloubení. Je způsobena větším násilím než distorze. Kosti jsou v tzv. subluxačním postavení, kdy se kloubní plošky jen částečně dotýkají.

Klinický obraz

 • Poranění pouzdra a vazů je větší než u distorze.
 • Kloub je lehce nestabilní, ale často dochází ke spontánní repozici.

Terapie

 • Pevná imobilizace je nezbytná na dobu 3–6 týdnů.
 • Odlehčení, ledování, NSA.
 • U těžších případů – operační revize se suturou vazů.

Luxace


Luxace (vymknutí) vzniká při výrazném násilí na kloub (ev. menší násilí při predispozici), vzniká závažná porucha kongruence. Repozice může být spontánní, ale obvykle je kloub dislokovaný.

Podle mechanismu vzniku rozlišujeme vymknutí:

 • Traumatické – působením náhlého a silného násilí, které poruší stabilizační vazivové struktury kloubu.
 • Habituální – vzniká v důsledku primárních nebo sekundárních poruch funkce či anatomické stavby kloubu.
 • Patologické – při dlouhotrvajících změnách kloubu (poškození kloubních ploch při ochrnutích, ochabnutí kloubního pouzdra při chronických zánětech).
 • Vrozené – základ v přítomnosti vrozené dysplazie (kyčle).

Klinický obraz

 • otok, hematom, výrazné bolesti
 • sledujeme inervaci, prokrvení periferie, hybnost
 • na RTG vyšetřujeme, zda nejde o luxační zlomeninu

Terapie

 • reponujeme v lokální nebo celkové anestezii
 • po repozici kontrolujeme stabilitu a zjišťujeme poškození měkkých tkání
 • kloub imobilizujeme
 • důležitá je následná rehabilitaceOdkazy

Související články

Reference