Fórum:LMS

Z WikiSkript

Zpět

Systémy pro řízení výuky[upravit | editovat zdroj]

Learning Management System (LMS)

Moodle[upravit | editovat zdroj]

Moodle ikona.png

Otevřený a bezplatný systém pro řízení výuky Moodle je komplexní nástroj zajišťující všechny aspekty distanční výuky. Moodle umožňuje autentizaci studentů a evidenci jejich studijních výsledků. Pomocí standardně dodávaných modulů lze do online kurzu vkládat např.:

  • studijní materiály ve formě HTML, soubory ke stažení
  • diskusní fóra s možností zasílání příspěvků emailem
  • úkoly pro účastníky kurzu (například pro odevzdávání seminárních prací)
  • automaticky vyhodnocované testy
  • ankety

Moodle je komplexní systém pro vedení kurzů. Studenty je možné rozdělit do skupin (kruhů) a pracovat s každou skupinou zvlášť. Pro dané činnosti je možné zadat systém bodování/známkování a studenti si mohou toto známkování přehledně zobrazit. Se studenty je také možné obousměrně komunikovat.

Modul Přednáška umožňuje vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení.

Modul Test umožňuje vkládat testy skládající se z výběrových úloh, dichotomických úloh, srovnávacích úloh, úloh s krátkou tvořenou odpovědí a dalších. Každý pokus o absolvování testu je automaticky ohodnocen a student může v závislosti na nastavení dostat zpětnou vazbu a/nebo zjistit správné odpovědi. Je také možné vytvořit banku úloh a tyto úlohy následně využít v testu. Úlohy je také možné importovat v různých formátech.

Modul Workshop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prácí studentů. Studenti mohou odevzdat libovolný digitální obsah, např. textové dokumenty, obrázky nebo soubory tabulkového procesoru. Také mohou odevzdávat text psaný přímo v textového editoru na stránce.

Odkazy na podporu Moodle[upravit | editovat zdroj]

Adobe Connect[upravit | editovat zdroj]

Je jednoduchý a intuitivní nástroj pro řízení výuky a tvorbu a distribuci výukového obsahu. Podporuje sestavování, přehrávání a distribuci kurzů určeným skupinám uživatelů. Podporuje i webináře a online setkávání až 200 připojených účastníků (na jednu konferenční místnost) – o této vlastnosti je podrobněji pojednáno v odstavci Adobe Connect Meeting.

Pro tvorbu výukového obsahu lze jako zdroj s výhodou Power Pointovou prezentaci. Výslednou prezentaci lze rovněž doplnit časováním snímků a mluveným komentářem.

Fakultní e-learningový server na platformě Adobe Connect je k dispozici na adrese https://connect.cuni.cz/. Je možné se tam přihlásit CAS účtem (tj. login a heslo jako do SIS).

Přehled dostupných materiálů je volně dostupný na adrese https://connect.lf1.cuni.cz/

Samy odkazované dokumenty jsou ovšem dostupné až po přihlášení přes CAS: https://ldap.cuni.cz/index.php