Fórum:Moodle

From WikiSkripta

LMS Moodle[edit | edit source]

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je světově nejrozšířenější systém pro organizování výuky (LMS) a přípravu online kurzů a obsahuje poměrně kvalitní testovací modul. Moodle je dostupný na všech lékařských fakultách v ČR. Přispívá k tomu i to, že Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem, a tedy z pohledu přímých nákladů "zadarmo". Výhodou používání platformy Moodle a nejlépe i společné instance testovacího programu je snazší spolupráce při tvorbě testů a možnost sdílení testových otázek, možnost výběru variabilních typů testových úloh.


Moodle pro výuku 1 slouží pro kurzy na Univerzitě Karlově. Moodle pro výuku 2 se užívá převážně pro kurzy Přírodovědecké fakulty UK. Pokud máte kurz pro externisty využijte Moodle pro další vzdělávání.

Návod k založení kurzu[edit | edit source]

1. Na webové stránce dl.cuni.cz zvolte Moodle pro výuku 1, 2.

žádný


2. Zvolte možnost Založení kurzu.

žádný


3. Budete vyzvání k přihlášení pomocí účtu CAS.

Potvrzení o přijetí požadavku obdržíte e-mailem. Kurz Vám bude založen do 48 hodin.

moodle


4. První přihlášení do kurzu.

Nastavte základní parametry kurzu. Dále upravujte parametry jako viditelnost kurzu, datum ukončení apod.

žádný


Při problému s registračními údaji se obraťte na správce LMS Moodle na Univerzitě Karlově - Ing. Petr Kališ mailto:petr.kalis@ruk.cuni.cz

Kurz se vytváří na příslušný semestr a pokud v něm probíhá činnost, zálohuje se každý týden. Pokud si kurz chcete ponechat do dalšího semestru pro jiné uživatele, můžete kurz resetovat v nabídce Nastavení. Resetováním se tak odstraní dosavadní uživatelé.

 • Před resetem si vytvořte zálohu kurzu s daty uživatelů (podmínka archivace dat uživatelů minimálně do konce následujícího akademického roku)


Záloha kurzu[edit | edit source]

 1. Přejděte na hlavní stránku kurzu. V pravé horní části klikněte na ozubené kolečko nastavení. Vyberte možnost Záloha
 2. Dále nastavujte, co chcete zahrnout do zálohy (data uživatelů, skupiny, role, apod.)
 3. Nastavení schématu - zde můžete zahrnout činnosti uživatelů (po tématech, po týdnech)
 4. Přehled zálohovaných dat
 5. Provést zálohu - tuto možnost najdeme vpravo dole pod přehledem zálohovaných dat
 6. Záloha se vytvoří a uloží do stránky pod názvem Obnovit
 7. Pokud budete chtít obnovit zálohu, vyberte možnost Obnovit v nastavení (ozubené kolečko) na hlavní stránce kurzu. Pokud máte problém, napište požadavek na moodle-help.cuni.cz


obrázkový návod

Reset kurzu[edit | edit source]

Reset kurzu znamená odstranění uživatelů a studijních materiálů v kurzu.

 1. Přejděte na hlavní stránku kurzu. V pravé horní části klikněte na ozubené kolečko nastavení. Vyberte možnost Reset
 2. Ujistěte se, že máte vytvořenou zálohu kurzu. Reset je totiž nezvratná činnost
 3. Vyberte možnosti, které chcete natrvalo odstranit a dole zvolte Resetovat kurz
 4. Dále se na obrazovce zrekapituluje vybrané požadavky k resetování. Stiskem tlačítka Pokračovat definitivně resetujete kurz.


obrázkový návod

Režim skupin[edit | edit source]

Režim skupin Vám může usnadnit práci, pokud učíte v jednom kurzu více studijních skupin (paralelek). Můžete si například zobrazit výsledky testů pouze vybrané skupiny. Tento režim také umožňuje, aby v jednom kurzu učilo více učitelů (v oddělených skupinách).

Návod:

 1. V daném kurzu klikněte v pravém horním rohu na Nastavení (ozubené kolečko) a zvolte nabídku Upravit nastavení
 2. Dále vyberte možnost Skupiny
 3. Vyberte, jaký požadujete Režim skupin
  • žádné skupiny
  • oddělené skupiny: každý člen skupiny vidí pouze ostatní členy jeho skupiny, ostatní skupiny jsou pro něj neviditelné
  • viditelné skupiny: členové skupiny pracují v rámci své skupiny, ale vidí i ostatní skupiny
 4. Uložit a zobrazit


obrázkový návod

Tvorba studijního materiálu[edit | edit source]

Studijní materiály jsou nezbytné pro tvorbu kurzů v Moodle. Typicky se jedná o dokumenty, literaturu, přednášky, apod.

 1. V prostředí kurzu klikněte na nastavení v pravém horním rohu (ozubené kolečko).
 2. V rozbalené nabídce zvolte Zapnout režim úprav.
 3. Vyberte si příslušné téma kurzu, do kterého chcete studijní materiál vložit. Zvolte Přidat činnost nebo studijní materiál.
 4. Vyberte typ studijního materiálu a klikněte Přidat.
 5. Pokud nechcete přidat další studijní materiál, je nutné Vypnout režim úprav v pravé horní části (ozubené kolečko).


obrázkový návod

Tvorba testu[edit | edit source]

Podmínky[edit | edit source]

Pro vytvoření testu v prostředí Moodle je nutný:

 1. Vytvořený účet na Moodle. Vytvořit účet můžete zde
 2. Vytvořený kurz (může být i minimální, jen musí existovat). Pro vytvoření kurzu vyplňte dotazník na adrese http://uvt-akce.cuni.cz/dotaznik/ (viz výše).

Návod[edit | edit source]

 1. Je nutné se přihlásit svými údaji (Vámi zvolené uživatelské jméno a heslo při tvorbě účtu na Moodle) na http://dl.cuni.cz/ (v pravé horní části stránky v okně „přihlásit se“).[1]
 2. Klikněte na vybraný kurz (v prostředním sloupci stránky ve formě tabulek)[2].
 3. V pravém horním rohu se nachází tlačítko [ Zapnout režim úprav ].[3] Klikněte na něj. Tabulky osnovy se rozšíří o rolovací menu [Přidat studijní materiál] a [Přidat činnost]. Z rolovacího menu [Přidat činnost] vyberte TEST.[4]
 4. Vyplňte položky v nastavení testu a klikněte na tlačítko [ Uložit změny ] na spodku stránky.[5]
  1. TIP: Pokud nebudete přesně vědět, co do příslušného okna vyplnit, klikněte na žluté tlačítko s otazníkem Ylw qstn.jpg – otevře se nové okno s nápovědou.
 5. V pravé části stránky je tabulka s několika menu. Najděte Rolovací menu Vytvořit novou úlohu a vyberte z něj úlohu, kterou chcete začlenit do testu.[6]
 6. Vytvořte potřebné úlohy.
 7. Označte úlohy,[7] které chcete včlenit do testu a klikněte na tlačítko [ Vložit do testu ]. Chcete-li některou z úloh odstranit nebo upravit, opět vám poslouží ikony AKCE. Pro změnu pořadí úloh použijte tlačítko šipky ve směru, kam chcete úlohu posunout. ↑ ↓ Klikněte na tlačítko [ Proveď ].
 8. Chcete-li si Váš test prohlédnout klikněte na záložku Náhled.[8]

TIP: Pokud nad ikonou necháte chvíli stát kurzor myši, objeví se vysvětlivka.

Přiklad: Z rolovacího menu vyberte úlohu PRAVDA/NEPRAVDA, vyplňte název úlohy, do textového pole napište text úlohy (zadání) např.: Je Praha hlavním městem ČR? V dalším rolovacím menu (správná odpověď) vybereme v našem případě PRAVDA a uložíme změny tlačítkem ve spodní části obrazovky. TIP: Pod rolovacím menu Vytvořit novou úlohu jsou vyobrazené úlohy, které jsou připravené k začlenění do testu. Nalevo od názvů úloh jsou 4 ikonky ve sloupci AKCE a checkbox sloužící k výběru jedné nebo více úloh najednou.

 Moodle backwards.jpg vloží úlohu do testu
 Zoom moodle.jpg náhled na úlohu
 Hand Moodle.jpg upravit/editovat úlohu
 X Moodle.jpg odstranit úlohu


obrázkový návod

Interaktivní ukázka tvorby testu[edit | edit source]

Tvorbu testu je možné shlédnout a vyzkoušet ve dvou rozlišeních

800x600 1024x768

Zabezpečení testů v Moodle[edit | edit source]

Test lze v Moodle zabezpečit v několika úrovních:
- heslem pro přístup do kurzu s testem
- heslem k vlastnímu testu
- stanovením počtu možných pokusů
- stanovením časového odstupu mezi jednotlivými pokusy
- přesným stanovením času pro otevření a uzavření testu
- časovým limitem pro běh vlastního testu
- zabezpečení pomocí JavaScriptu - vyskakovací okno přes celou obrazovku
- omezení na konkrétní podsítě v rámci Internetu nebo sítě LAN, případně až na jednotlivé počítače

Součástí problematiky zabezpečení jsou i metodická a organizační opatření zajišťující věrohodnost testů.
 • utajení ostré verze testu
 • bezpečnou identifikaci účastníků testu
 • zabezpečení proti zásahu do vyhodnocování testů