Fórum:Distanční zkoušení

Z WikiSkript

Zpět

Distanční zkoušení může být buď ústní, nebo písemné.

Hlasování během (online) výuky[upravit | editovat zdroj]

Pro aktivizaci studentů během (online) výuky, ale i pro různá hlasování se hodí hlasovací nástroje. Ty jsou často přímo ve videokonferenčních softwarech, například v Zoom, Adobe Meeting, apod. Pro tento typ interakce je možné použít i specializované aplikace Socrative či Mentimeter. Socrative se hodí pro hlasování a testy. Mentimeter se hodí pro rychlé průzkumy názorů a postojů, pro nastartování diskuse apod. Výhoda obou nástrojů je, že jsou jednoduché. Podporují desktop i mobil.

Stačí vytvořit hlasování a nasdílet odkaz. Další výhodou Socrative je, že stačí jedno přihlášení na několik hlasování (např. účastník videokonference na notebooku, má na mobilu Socrative, když se hlasuje, objeví se mu otázka a nabízené odpovědi). Socrative generuje to velmi dobré reporty. Ten, kdo hlasování řídí, vidí v reálném čase, kdo už hlasoval a jak a kolik lidí je aktuálně připojených (případně jejich seznam). Lze importovat seznamy účastníků zvenčí a striktně řídit přístup (nebo jej naopak nechat zcela otevřený).

Distanční ústní zkoušení[upravit | editovat zdroj]

Ústní zkoušení lze realizovat v každém systému, který má obousměrnou komunikaci zvukem a obrazem. Pokud účastníky osobně neznáte je výhodou použít systémy, které jsou provázány na centrální autentizaci, tedy např. Adobe Connect nebo MS Teams. Pokud identifikace účastníků není hlavní problém, je možné použít velmi flexibilní videokonferenci Zoom, případně, při menším počtu účastníků úplně jednoduchou fakultní konferenci Jitsi Meet.

Na 1. LF UK upravuje formu a organizaci ústního zkoušení Opatření děkana č.5/2020 a technické detaily řeší související metodický pokyn.

Pro distanční zkoušení je možné využít nástroj pro losování otázek: https://los.lf1.cuni.cz/. Losování je popsáno v jeho nápovědě, případně je dispozici videonávod.

Elektronické testování[upravit | editovat zdroj]

Při distančním písemném testování se často uplatňují "open book" testy v kombinaci s omezenou časovou dotací na testování, neboť se tím snižuje riziko nelegálního chování testovaných.

Pro elektronické zkoušení se používají systémy podporující tvorbu a doručování testů. Tato funkcionalita je zahrnuta v některých univerzálních LMS balících jako je Moodle a v omezené míře (jako kvízy) i v univerzálních nástrojích jako je prostředí O365 (Microsoft Forms).

Výhradně pro účely distančního testování je určen "open source" program Rogo, pocházející z Univerzity v Nottinghamu. Nabízí řadu funkcionalit, které testovací systémy integrované v LMS neposkytují. Například při ztrátě spojení dojde u ostatních systémů ke ztrátě celého testu. V Rogo jen ke ztrátě aktuálně otevřené otázky. Pokud by se Rogo vyzkoušelo s nějakou obousměrnou komunikací (Skype, WhatsUP, Hangouts, ..) byl by z toho použitelný proktorovaný distanční testovací systém.

Distanční písemné dozorované testování[upravit | editovat zdroj]

V podmínkách vylučujících fyzickou přítomnost nabývá na významu testování podporující dohled na účastníky probíhajícího testu. K tomu se užívá tzv. "online proctoring" (nebo též Online Supervised Exams), tedy sledování účastníků zkoušky pro zajištění rovných podmínek účastníků a jako prevence podvádění. Při dozorovaném testování je třeba metodicky a softwarově ošetřit řadu procesů, které při osobním testování probíhají přirozeně. Jakkoliv je tato metoda náročná technicky i organizačně, jejím benefitem je úspora při cestování zkoušených, či zkoušejícího. Pro některé testovací nástroje existují moduly, které "proctoring" do sady nástrojů doplňují. Například pro Moodle je k dispozici zásuvný modul eProctoring.

Negativní stránkou proktoringu je, že obsahuje implicitní předpoklad nepoctivosti tetovaných, které čelí dozor technickými prostředky. V praxi mají implicitní očekávání tendenci se naplnit, což by v tomto případě mohlo vést k nežádoucí technické "soutěži" mezi testovanými a dozorem.

Podrobněji o dozorovaném testování - "proktoringu" v samostatné kapitole.