Fórum:Rogo

Z WikiSkript

Zpět

Rogo je volně šiřitelný program zaměřený na elektronické testování. Je to webová aplikace pro on-line testování licencovaná jako open source. Vzniklo v roce 2003 na lékařské fakultě University of Nottingham pod názvem TouchStone („prubířský kámen“). Po úspěchu na domovské fakultě bylo přijato jako klíčový systém pro celou univerzitu, převedeno na software s otevřeným zdrojovým kódem a při té příležitosti i přejmenováno, aby nedocházelo k záměnám s jinými systémy. Rogō v latině znamená „ptám se“ [1]. Z pohledu licence je Rogo svobodně šiřitelný open source program, uvolněný pod GPL verze 3.0[2]. Je tedy možné kód měnit, rozšiřovat jej a přispívat tak k rozvoji projektu.

Rogo v ČR[upravit | editovat zdroj]

Rogo ikona.png


Prosíme případné zájemce o účet v Rogo z řad vyučujících, aby napsali e-mail na zuzana.dzupinkova@lf1.cuni.cz a v zprávě zvedli názvy předmětů (např.: Anatomie B83004), které mají v úmyslu testovat.

Vlastnosti[upravit | editovat zdroj]

Na rozdíl od jiných programů Rogo pokrývá a podporuje všechny kroky cyklu tvorby testů, od spolupráce při přípravě testových úloh, přes jejich oponování z hlediska obtížnosti a relevance, tvorbu plánu testu, standardizaci, až po vyhodnocení kvality otázek. Takto komplexní řešení přináší podstatné výhody. Např. k oponentuře testových úloh je vhodné přizvat řadu vlastních i externích odborníků, což bývá obvykle časově a organizačně náročné. Pokud přitom návrhy položek kolují mezi větším počtem lidí, je velmi obtížné zajistit jejich utajení. V Rogo jsou naopak oponenti vyzváni k připojení do systému, takže testové úlohy systém vůbec neopustí. Komentáře a připomínky se opět vkládají přímo do Rogo a autoři úloh na ně mohou ihned reagovat. Poté, co test proběhl, je možné zobrazit popisné charakteristiky, histogram celkových skóre všech studentů, obtížnosti a diskriminační indexy položek apod.

Z hlediska uplatňování moderních postupů v testování je systém zcela unikátní a jeho zavedení podporuje rozšíření správné testové praxe do terénu.

Systém umožňuje distribuovat jak papírové tak i on-line testy, a to pro sebehodnocení i pro zabezpečené sumativní testování. [3]

Systém Rogo vznikl na lékařské fakultě a je pro výuku medicíny velmi dobře přizpůsoben. Mimo jiné dovoluje použít v úlohách interaktivních obrázků, na nichž student myší vyznačí hledaný objekt. Systém pak vyhodnotí, zda hledanou strukturu označil s požadovanou přesností.

Rogo podporuje autentizaci pomocí adresářové služby LDAP, kterou používá celá Univerzita Karlova v Praze. Pomocí webové služby jsou importovaná metadata popisující, jaké předměty mají studenti zapsané.

Užitečné odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. WILSON, Scott. Rogō: an open source solution for high-stakes assessment [online]. OSS Watch team blog: open source software advisory service, ©2012. [cit. 2012-12-09]. <http://osswatch.jiscinvolve.org/wp/2012/09/13/rogo-an-open-source-solution-for-high-stakes-assessment/>.
  2. https://bitbucket.org/rogoOOS/rogo/src/master/LICENSE
  3. BAYLEM, N.J, S WILKINSON a R DENNICK. Would the MRCS Written Papers Benefit from Computerisation? The University of Nottingham Experience. Bulletin of The Royal College of Surgeons of England [online]. 2011, roč. -, vol. 93, no. 1, s. 1-5, dostupné také z <http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/rcse/14736357/v93n1/s24.pdf?expires=1366271393&id=73830846&titleid=6331&accname=1.LF+UK+-+Ustav+vedeckych+informaci&checksum=D5E75025CEC1A5B4BD83B83C9590CF74>. ISSN 14736357. DOI: 10.1308/147363511X546545.