Fórum:Proktoring

Z WikiSkript

Zpět

Termínem "online proktoring" (v angličtině online proctoring) se označuje online testování s dozorem. Při dozorovaném online testování je třeba metodicky a softwarově ošetřit několik kritických míst. Jeho přínosem je lepší zajištění rovných podmínek potlačením rizika nepoctivého jednání. To je významné zvláště u zkoušek s velkým dopadem (high-stakes exams). Pedagogický problém proktoringu spočívá v tom, že explicitně předpokládá nepoctivost zúčastněných a snaží se čelit této hrozbě technickými prostředky. Nejen, že tím oslovuje (a tedy posiluje) negativní aspekt osobnosti zúčastněných, ale převádí problém na jakousi "soutěž" mezi "hlídači" a "útočníky", což rozhodně nebylo záměrem zadavatele. Pravidla pro všechny jsou nastavována podle několika procent nejméně poctivých.

Technicky je třeba zajistit souběžné dvě úlohy. Jednak chod samotného testovací systému, který doručí připravené testové položky účastníkům a zajišťuje sběr jejich odpovědí, případně blokuje nebo monitoruje jiné aktivity na počítači účastníka.

Druhou složkou je dohledový systém, který zajišťuje přenos obrazu od testovaného k proktorovi a přenos zvuku oběma směry. Bývá obvyklé, že z testu je pořizován videozáznam. Tato druhá složka proktoringu může být při větších počtech účastníků velmi náročná na datové přenosy a výkon dozorového počítače a je proto potřeba ji dobře naplánovat a otestovat. Podle naší zkušenosti lze v profesionální verzi videokonferenční platformy Zoom najednou zobrazit i 90 kamer účastníků testu. V praxi je třeba brát v úvahu, že jeden dozor stihne uhlídat 20-30 účastníků. Při delších testových sezeních je třeba dozor zdvojit, aby se mohli zastupovat, či řešit nějakou konkrétní událost s jedním účastníkem testu aniž by ztratili ze zřetele ostatní účastníky.

Ukazuje se jako praktické, když online dohled nad účastníky testu je zprostředkován kamerou umístěnou bokem od účastníka testu. Kamera by měla zachycovat jeho hlavu, ruce i klávesnici a monitor počítače s nímž pracuje. Pokud uchazeč nemá webovou kameru, může ji nahradit mobilním telefonem.

Identifikace účastníka[upravit | editovat zdroj]

Jedním z kritických bodů je identifikace účastníků. Pro vzdálenou identifikaci se účastníci prokáží místně obvyklým průkazem totožnosti opatřeným fotografií. Proktorské systémy využívají dvě metody ověření. Ověření posouzením online proktora a ověření pomocí uložení fotografií.

Identifikace účastníka proktorem[upravit | editovat zdroj]

Proktor posoudí shodu fotografie na průkazu a vzhled účastníka přenášeného dohledovou kamerou. Je výhodou, když může tuto identifikaci vykonat lokální agent, který se připojí jako další strana ke komunikaci.

Identifikace účastníka fotografií[upravit | editovat zdroj]

Proktorský systém účastníka vyzve k pořízení fotografie identifikačního dokumentu s pomocí webové kamery. Po nasnímání dokladu se zobrazí náhled pro potvrzení, že je fotka jasná a lze ji použít k ověření, zda se identita a fotka shodují s fotografií příslušné osoby a jménem účtu.

Ověření prostoru[upravit | editovat zdroj]

Účastník proktorované zkoušky naskenuje stůl a místnost, ve které absolvujete zkoušku pomocí webové kamery. Video slouží k potvrzení, že na stole, pod stolem nebo v místnosti nejsou žádné nepovolené materiály a osoby.

Omezení nežádoucích aktivit[upravit | editovat zdroj]

Ačkoliv nejde nežádoucí jevy při vzdáleném testování zcela vyloučit, je možné jim vhodným nastavením zkoušky částečně předcházet.

První okruh preventivních opatření zahrnuje metodická doporučení pro snížení pravděpodobnosti nežádoucích jevů. Jde zejména o omezení doby zkoušky, nastavení zkoušky jako "open book", výběr položek, které nejde vygooglovat, tj. vyžadují aplikaci znalostí.

Druhý okruh opatření se týká technických prostředků pro testování. Příkladem může být software omezující další aktivity na počítači během zkoušky. Např. Safe Exam Browser nebo Moodle Inspektor.

Pořízení fotografie účastníka[upravit | editovat zdroj]

Při přípravě proktorované zkoušky je účastník vyzván, aby pořídil svoji fotografii pomocí web kamery.

Vlastní řešení proktoringu[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]