Fórum:Microsoft Teams

Z WikiSkript

Zpět

Microsoft Teams[upravit | editovat zdroj]

Teams ikona.png

Teams je nástroj pro týmovou komunikaci a správu výuky. Teamsy jsou vhodné pro kooperaci s jinými službami, např. Moodle, YouTube, atd.

Teamsy můžete používat přes web, nebo jako aplikaci nainstalovanou v počítači.

K Teamsům (přes web) se můžete přihlásit přes adresu

Existují i další adresy pro přihlášení ke stejné službě, např. https://portal.office.com, neboo https://login.microsoftonline.com/ . Ale jsou to jen různé cesty na stejné místo.

Instalace aplikace MS Teams do PC[upravit | editovat zdroj]

Pro častější používání se může ukázat potřebné nainstalovat si MS Teams do PC, protože nabízí více možností a služeb, než webová aplikace v prohlížeči. Následujte tento odkaz.

Přihlášení k MS Teams[upravit | editovat zdroj]

Učitelé i studenti se přihlašují loginem ve tvaru 12345678@cuni.cz (kde 12345678 je ITIC/ISIC - identifikační číslo). Autentizace uživatelů probíhá přes CAS.

Organizace výuky a struktura týmů na 1. LF UK[upravit | editovat zdroj]

V prostředí MS Teams na 1. LF UK jsou pro akademický rok 2020/21 vytvořeny týmy pro jednotlivé předměty podle struktury v SIS. Bylo importováno přes 900 předmětů (cca 550 povinných, cca 360 volitelných). Pro srovnání, aktuálně je na celé univerzitě založeno „jen“ 3366 týmů, celou třetinu tedy tvoří týmy 1. LF UK. Do týmů je vloženo 1107 zástupců pro e-learning.

V týmech jsou vytvořeny kanály pro jednotlivé studijní kruhy. Název týmu se skládá ze zkráceného názvu předmětu, akademického roku a kódu předmětu. Takže příklad názvu týmu je:

Anatomie 20/21 B03004
v tomto týmu jsou kanály (kruhy)
1001
1002
...
  • Týmy (předměty) obsahují studenty, kteří mají daný předmět zapsaný. Vkládání studentů proběhlo podle SIS. V ojedinělých jednotlivých případech se mohou objevit odchylky od skutečného stavu při výuce (např. u studentů s individuálním studijním plánem, po výjezdech na zahraniční stáže apod.), ty je třeba vyřešit ručně.
  • Kanály jsou pojmenovány podle čísel studijních skupin (například 1001). Aby bylo možné pracovat s kanály (studijními skupinami) v kalendáři a plánovat pomocí kalendáře výuku, jsou tyto kanály nastaveny jako veřejné. Neobsahují tedy explicitní seznam studentů. Komunikaci učitele s veřejným kruhem vidí i studenti ostatních kruhů v týmu (předmětu). K otevřeným kanálům (kruhům) lze studenty přiřadit pomocí štítků. Přiřadíme-li např. studentům kruhu 1001 štítky s tímto označením, může je pak učitel oslovit pomocí hashtagu @1001. Učitel si také může kdykoli vytvořit další kanály, které v týmu potřebuje. Například soukromé kanály pro skupiny studentů, které učí. V nich pak komunikace probíhá jen se členy soukromého kanálu, ostatní ji nevidí.
  • Ve výchozím stavu je jako vlastník týmu (předmětu) nastaven zástupce pro e-learnig příslušného ústavu. Ten posléze přidá do rolí vlastníků učitele, kteří předmět učí. Doporučený postup je, aby se zástupce pro e-learning z týmů svého ústavu neodpojoval, aby mohl kolegům případně pomoci, pokud by to bylo třeba.
Přidávání vlastních týmů[upravit | editovat zdroj]

Zatímco přidávat kanály (i pro jiné skupiny než kroužky) je zcela na učitelích, přidávání týmů se důrazně nedoporučuje. Předvytvořená struktura týmů totiž přesně odpovídá předmětům podle SIS, vedou na ni ze SIS odkazy a naopak odtud povedou odkazy do stejně členěné struktury v Moodle. Pokud přesto budete mít potřebu nové týmy vytvořit, dodržujte následující pravidla:

  • Nemažte původní (oficiální) týmy.
  • Nově vytvořené týmy musí být jednoznačně odkázány z původních týmů (prolinkovány).
  • Do nového týmu přidávejte jako vlastníka Zuzanu Džupinkovou, správkyni MS Teams na 1. LF UK.

Prolinkování ze SISu do MS Teams na 1. LF UK[upravit | editovat zdroj]

Ve Studijním informačním systému najdou studenti u popisu každého předmětu i link na příslušný tým (předmět) v MS Teams.

Plánování výuky v MS Teams[upravit | editovat zdroj]

Učitel si v kalendáři může vytvořit událost (online meeting), přizve minimálně jednoho povinného účastníka, např. studenta, kolegu, ... (jinak se událost neuloží) a odešle. Oslovenému kolegovi přijde pozvánka s odkazem, který pak lze nasdílet studentům. Pozvánku lze též okopírovat po rozkliknutí naplánované události v kalendáři. V položce menu "Meeting Options" můžete nastavit parametry schůzky. Tj. kdo může prezentovat, kdo může ztlumit mikrofony a pod. Pro výuku se učitelům doporučuje vypnout na svém počítači vše, co by během výuky mohlo rušit (mail, chaty, vše co nepotřebuje). Pokud chcete výuku zaznamenat pro studenty, kteří nemohli být on-line, zapnete ve schůzce nahrávání (start recording). Nahrané video se pak objeví v chatu (jako link). Ten jde rozeslat, nebo odkázat v textu.

Přidávání studentů do týmů[upravit | editovat zdroj]

Přidávání studentů: V MS Teams je možné přidávat kontakty do týmu nebo kanálu velmi snadno. Začnete psát jméno studenta nebo jeho univerzitní id a začnou se vám objevovat nabídky osob ve vyhledávání. Pokud nechcete přidávat ručně jednoho po druhém, pošlete přes SIS celému kruhu studentů kód a pomocí toho se studenti do kanálu nebo týmu připojí. Poznámka: Na 1. LF UK jsou v akademickém roce 20/21 všichni studenti do týmů naimportováni strojově ze seznamů SIS.

Kanály MS Teams[upravit | editovat zdroj]

Kanály v MS Teams umožňují vytvoření oddělených menších skupin v rámci týmu. Pokud tedy existuje tým pro určitý předmět (např. anatomie), lze vytvořit kanály pro jednotlivé kruhy. Podrobný návod pro vytváření kanálů naleznete zde: Zakládání kanálů a přidávání členů.

Používání značek v Teams[upravit | editovat zdroj]

Značky umožňují rychle získat přístup ke skupině lidí najednou, tedy například pokud chcete oslovit celý kruh. Jakmile přidáte značku, stačí ji zmínit v kanálu například "@kruh1001". Každý, kdo má přiřazenou tuto značku, obdrží oznámení stejně, jako by byl zmíněn individuálně.

Toto se také hodí, pokud chcete plánovat schůzku pro jeden kruh (vybranou skupinu) a chcete oslovit jen tento kruh. Učitel si v kalendáři vytvoří schůzku (naplánovat schůzku), přizve minimálně jednoho povinného účastníka, např. studenta, kolegu, ... (jinak se událost neuloží) a odešle. Oslovenému kolegovi přijde pozvánka s odkazem a na tento odkaz můžeme následně upozornit vybraný kruh použitím značky. Tedy do konverzace v kanálu vložíme například: "@1001 zde je odkaz na schůzku + odkaz ". Každý, kdo má přiřazenou tuto značku, obdrží oznámení o schůzce.

Meeting[upravit | editovat zdroj]

Součástí Teamsů je online Meeting, což je videokonferenční nástroj pro max. 300 účastníků. Umožňuje pořádání videokonferencí ve vysokém rozlišení, se sdílením obrazovek, prezentací a interaktivních tabulí. Učitel při meetingu nasdílí studentům buď svoji plochu (nedoporučuje se, neboť mohou vyrušovat různé systémové hlášky), nebo prezentaci, nebo jedno okno aplikace, může sdílet tabuli (ale to funguje jen v aplikaci, nikoliv při přihlášení učitele přes web), vykládá přes mikrofon, skončí, vypne nahrávání, počká až se přednáška vyrendruje (cca stejně dlouho, jako trvala) a nasdílí studentům.

V reálném životě nejde nechat povolenou plnou interaktivitu velkému počtu účastníků, protože narazíte na problémy s rychlostí připojení a výkonem počítačů účastníků. Proto je rozumné omezit datové toky např. vypnutím kamer studentů a omezením interakce na naplánované chvíle. Tím ale ztrácíte průběžnou zpětnou vazbu. MS Teams jsou dostupné v rámci licenčního programu pro UK.

Živé události[upravit | editovat zdroj]

Pro streamování videa je teoreticky možné použít nástroj "Živé události". Živé události jsou rozšířením schůzek týmu, které vám umožňují plánovat a vytvářet události, které se přenášejí na velké online publikum - až 10 000 lidí. Pokud potřebujete schůzku pro více než 300 lidí, použijte živý přenos. Výhodou je, že účastníci nepotřebují žádnou licenci. Podmínkou je vhodná licence Office 365 na straně poskytovatele. Fakulta má licenci Microsoft 365 A3, což by mělo Živé události umožňovat. Pořadatel rozešle uživatelům pozvánky a oni se pomocí nich připojí. Nicméně s touto funkcionalitou nemáme vlastní zkušenost a nevíme o nikom, kdo by měl.

Vzdálená pomoc[upravit | editovat zdroj]

Při sdílení obrazovky mezi uživateli si mohou účastníci hovoru navzájem pomáhat na svých počítačích. Počítačově zdatnější studenti pomoci pedagogům s nastavením programu, nebo dalšími věcmi na PC.

  • Stačí nasdílet plochu a stisknout tlačítko „předat řízení“.
  • Nápověda na YouTube.

Návody a nápovědy[upravit | editovat zdroj]

Zkušenosti s MS Teams[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o zajímavý nástroj s mnoha možnostmi. Občas má poněkud nepredikovatelné chování.

Zkušenost z velkého semináře: Při 110 účastnících mají slabší a hůře připojené počítače problém s datovým tokem. Zvláště pokud si víc lidí nechá zapojenou kameru. Přednášející může studentům centrálně ztišit mikrofony, ale nemůže je donutit, aby si je zase sami nezapnuli (musí se to s nimi domluvit). Doporučení je při větších skupinách vypnout kamery studentů (učitel to může udělat pomocí volby: Turn off incoming video).

Při nahrávání videokonference může být výsledek ovlivněn pořadím úkonů. Zatímco postup nahrávání konference: 1) zahájit záznam 2) zahájit sdílení obrazovky 3) zastavit sdílení obrazovky a poté 4) zastavit záznam, dává správný výstup. Tak postup: 1) zahájit sdílení obrazovky 2) zahájil záznam 3) zastavil záznam a poté 4) zastavil sdílení obrazovky vytvoří video bez sdílení obrazovky, pouze se zvukem komentáře. Více o tomto problému zde.

Omezení a známé problémy[upravit | editovat zdroj]

Ne všechny prohlížeče jsou plně kompatibilní. Např. Firefox nezobrazuje video. Pro udržení datového toku v rozumných mezích je vhodné vyzvat studenty k interakci jen ve vybraných momentech. Že je kapacita systému (výkon PC, datové toky) vyčerpaná, poznáte podle výpadků zvuku a obrazu, nebo podle rozmazaného obrazu (systém použil pro přenos videa zvláště úsporný kodek). Meetingy od 10 účastníků výše je řeba přísně organizovat, vypínat kamery a mikrofony.