Fosfátový pufr

From WikiSkripta

Ačkoliv není fosfátový pufr příliš významným činitelem v udržování pH extracelulární tekutiny, hraje hlavní roli v udržování acidobazické rovnováhy intracelulárně a v ledvinných tubulech. Rovnovážná konstanta pK systému je 6,8, což je blízko normálnímu pH, které je 7,4, proto tento nárazník stále operuje s téměř maximální pufrační silou.

Soubor:Fosfat.jpg
Složky fosfátového pufru

Mechanismus působení[edit | edit source]

Hlavními složkami tohoto pufru jsou:

  • H2PO4 – acidická složka pufru → NaH2PO4
  • HPO4−2 – bazická složka pufru → Na2HPO4

Při přidání silné kyseliny (HCl, H2SO4) přijímá HPO4−2 vodíkový kation.

HCl + Na2HPO4→ NaH2PO4 + NaCl

Silná kyselina je tak nahrazena velmi slabou kyselinou NaH2PO4.


Při přidání silné báze (NaOH) je skupina OH pufrována H2PO4 za vzniku vody.

NaOH + NaH2PO4→ Na2HPO4 + H2O

V tomto případě je tedy silná báze nahrazena slabou bází, a sice Na2HPO4.

Oblasti působení[edit | edit source]

Na rozdíl od extracelulárního prostředí, kde tento pufr hraje velmi malou roli, protože se zde vyskytuje pouze v 8 % koncentraci ve srovnání s pufrem bikarbonátovým, má nezastupitelnou roli v tubulech ledvin. Je tomu tak ze dvou důvodů:

  1. Jak tekutina prochází tubulem, koncentrace fosfátu v intratubulární tekutině se zvyšuje.
  2. Tubulární tekutina má mnohem nižší pH, než plasma a extracelulární tekutina a blíží se tedy více hodnotě 6,8, při které má tento pufr největší sílu.

Fosfátový pufrační systém je také velmi důležitý v udržování stálého pH v intracelulární tekutině. Koncentrace fosfátových iontů je zde podstatně vyšší.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HALL, J.E a A.C GUYTON. Textbook of Medical Physiology. 12. vydání. Philadelphia : Saunders Elsevier, 2011. 1091 s. ISBN 978-1-4160-4574-8.