Proteinový pufrační systém

From WikiSkripta

Proteiny jsou složené z aminokyselin propojených peptidickými vazbami. Aminokyseliny jsou organické kyseliny obsahující nejméně jednu aminovou (-NH2) a karboxylovou (-COOH) skupinu. Postranní řetězce aminokyselin obsahují volné aminové a karboxylové skupiny.
V případě hrozící změny pH extracelulární tekutiny dochází u volných aminových a karboxylových skupin ke dvěma reakcím, které se snaží hrozící změnu pH odvrátit:

  • disociace karboxylové (-COOH) skupiny na (-COO-) a (-H+);
  • (-NH2) přijme (-H+) za vzniku (-NH3+).

Díky těmto změnám dochází k pufrování extracelulárního prostředí.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pufry .

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.