Hydrops plodu

Z WikiSkript

Hydrops plodu (hydrops fetalis) je závažné onemocnění plodu, které vzniká na základě generalizovaného edému měkkých tkání a akumulace tekutin v jeho serózních dutinách[1]. Někdy je také definován jako abnormální nahromadění tekutiny ve dvou a více kompartmentech plodu. Může tedy zahrnovat ascites, pleurální výpotek, perikardiální výpotek a edém kůže. Současně se může vyskytovat také polyhydramnion a edém placenty[2].

Nejčastěji se dělí na:

 1. imunitní – následek imunologického konfliktu nejčastěji pro inkompatibilitu antigenní výbavy erytrocytů matky a plodu (dnes se vyskytuje již zřídka);
 2. neimunitní.

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Na patogenezi hydropsu se podílí selhávání srdce se zvýšeným systémovým žilním tlakem, anémie, hypoalbuminemie, následně snížený onkotický tlak, zvýšená kapilární permeabilita a nedostatečná lymfatická drenáž.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Plod:

 • progredující hypoalbuminemie;
 • ascites;
 • pleurální výpotek;
 • závažná chronická anémie se sekundární hypoxémií;
 • srdeční selhání;
 • zvýšené riziko odumření plodu či špatné tolerance aktivního porodu.

Novorozenec:

 • generalizovaný edém;
 • plicní edém a deficit surfaktantu;
 • městnavé srdeční selhání, hypotenze a špatné periferní prokrvení;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • závažná anémie se sekundární hypoxémií;
 • metabolická acidóza;
 • sekundární poškození dalších orgánových systémů může způsobit hypoglykémii či trombocytopenickou purpuru[4].

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Prenatálně[upravit | editovat zdroj]

Hydrops plodu – ultrazvuk

Postnatálně[upravit | editovat zdroj]

 • diagnostikovat hydrops je snadné již pouhou aspekcí, mnohem těžší je objasnění etiologie;
 • hematologické vyšetření: KO+dif., krevní skupina, Coombsův test, hemokoagulace;
 • biochemické vyšetření: ionty, glykemie, bilirubin a transaminázy, urea, kreatinin, ELFO, Astrup;
 • enzymatické vyšetření erytrocytů a ELFO Hb;
 • metabolický screening;
 • echokardiografie, EKG;
 • RTG hrudníku, břicha, lbi a dlouhých kostí;
 • genetické vyšetření;
 • diagnostická paracentéza a thorakocentéza;
 • histologické vyšetření placenty.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Prenatálně[upravit | editovat zdroj]

 • v případě potvrzené anémie je indikována intrauterinní transfuze.

Postnatálně[upravit | editovat zdroj]

 • hydropické děti se v drtivé většině případů rodí těžce asfyktické;
 • jejich resuscitace a zajištění je velmi náročné a vyžaduje zkušenost;
  • zabezpečujeme ventilaci a oxygenaci (UPV);
  • zabezpečujeme oběh (transfuze krve, albumin, plazmaexpandery, katecholaminy);
  • po stabilizaci cirkulace má být další podávání tekutin opatrné;
 • terapeutická thorakocentéza a paracentéza;
 • kauzálně léčíme základní příčinu.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • DIC
 • oběhové selhání
 • respirační selhání
 • renální selhání
 • rozvrat vnitřního prostředí

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

 • prognóza neimunního hydropsu je nepříznivá.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Hematologie. (upraveno)

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. HAVRÁNEK, Jiří: Hematologie. (upraveno)
 2. Medscape https://emedicine.medscape.com/article/974571-overview
 3. GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 689. ISBN 978-0-07-176801-6.
 4. GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 850. ISBN 978-0-07-176801-6.