Hygiena zdravotnických zařízení

Z WikiSkript

Vnitřní prostory musí odpovídat hygienickým limitům pro chemické, fyzikální a biologické ukazatele.

 • Tuto povinnost musí zajistit provozovatel (§13).
 • Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení (§ 15).
 • Provoz musí vytvářet hygienické a protiepidemické podmínky pro předcházení nemocničních nákaz.
 • Opatření jsou obsažena v provozním řádu zdravotnického zařízení, který schvaluje orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik); výskyt nákazy musí provozovatel hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Osoby, které poskytují zdravotní péči, musí dodržovat hygienické požadavky na zásobování vodou, úklid, na desinfekci a sterilizaci (§ 17).

Dezinfekce[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dezinfekce.

Zákon vysvětluje, že desinfekce je postup ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních nebo chemických metod a jejich cílem je přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavému člověku. Vyšší stupeň desinfekce je pak postup, kterým se usmrcují bakterie, viry, mikroskopické houby i některé bakteriální spory.

Sterilizace[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Sterilizace (hygiena).

Je postup, který usmrcuje všechny mikroorganismy včetně spor, červů a jejich vajíček a vede k nevratné inaktivaci virů. Sterilizaci rozdělujeme dle rozdílných postupů na fyzikální sterilizaci (horkovzdušnou, vlhkým teplem – autokláv, plazmová a radiační) a chemickou sterilizaci (formaldehydem a etylenoxidem).

Manipulace s prádlem[upravit | editovat zdroj]

Výměnu lůžkovin provádíme nejméně jednou týdně, vždy po kontaminaci, po operacích, po převazu, po propuštění pacienta. Jednorázový materiál se používá na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek všude tam, kde při vyšetření dochází ke kontaktu obnažené části těla s podložkou, po každém pacientovi je třeba tuto podložku vyměnit. Při manipulaci je nutné vědět, že každé použité prádlo je kontaminované a není přípustné, aby pacient pomáhal při manipulaci s ním. Ukládá se do transportních obalů a třídění se provádí bez zbytečného roztřepávání a je odváženo do prádelny každý den.

Nozokomiální infekce[upravit | editovat zdroj]

Nemocniční (nozokomiální) infekce je definována, jako infekce vzniklá v souvislosti s interakcí se zdravotní péčí, která nebyla přítomna, ani nebyla v inkubační době na začátku této interakce. Interakcí se zdravotní péčí se rozumí poskytnutí nemocniční, ambulantní i následné péče. Představují významnou komplikaci zdravotní péče, která má negativní důsledky ve smyslu zvýšené nemocnosti, úmrtnosti a zvýšené náklady na péči. Negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a výkonnost zdravotního systému. Je to významný indikátor kvality poskytované zdravotní péče.

Myti rukou.jpg

Audit a jeho kritéria[upravit | editovat zdroj]

 • Hygiena rukou
 • Dezinfekční program
 • Uložení dezinfekčních přípravků
 • Interval střídání dezinfekčních přípravků
 • Dekontaminace nástrojů
 • Uložení sterilního materiálu
 • Zacházení s použitým prádlem
 • Bariérové ošetření
 • Likvidace odpadu

Správný postup pravidelného mytí rukou[upravit | editovat zdroj]

 1. Namočení rukou ve vodě.
 2. Nanesení mýdla na všechny povrchy.
 3. Vzájemné promnutí dlaní.
 4. Položení pravé dlaně na hřbet druhé ruky s propletenými prsty a naopak.
 5. Vzájemné přiložení dlaní s propletenými prsty.
 6. Přiložení hřbetů prstů k dlani druhé ruky s následným promnutím prstů.
 7. Střídavé otírání levého palce sevřeného v pravé dlani a naopak.
 8. Střídavé otírání přední a zadní strany prstů pravé ruky sevřených v levé dlani a naopak.
 9. Opláchnutí rukou vodou.
 10. Důkladné osušení pomocí papírových ručníků.

Stravování[upravit | editovat zdroj]

Nemocniční stravovací provoz bývá zajišťován smluvně. Veškerá strava se připravuje centrálně a pro její přípravu platí stejné požadavky jako v jiných stravovacích provozech. Hotové pokrmy se transportují na lůžková oddělení a okamžitě podávají. Pro transport jsou vyčleněny vhodné dopravní prostředky. Přepravní prostory musí být udržovány v čistotě, pravidelně se čistí a dezinfikují. Po celou dobu přepravy a výdeje nesmí teplota pokrmů klesnout pod 65 °C.

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

www.zdn.cz