Kardiomyopatie/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Specifické kardiomyopatie (KMP)[upravit | editovat zdroj]

 • onemocnění srdečního svalu, která jsou sdružena se známými srdečními nebo systémovými chorobami;
 • velká část se podobá primárním typům KMP;
 • více se setkáváme s alkoholickou KMP a s postižením srdce při tyreotoxikóze, ostatní uváděná onemocnění jsou buď vzácná, nebo jsou jejich kardiální projevy překryty jinými příznaky pro tato onemocnění typičtějšími.
 • Dělení:
  • ischemická KMP – manifestuje se formou dilatační KMP s poruchou kontrakce nevysvětlitelnou rozsahem ischemické choroby srdeční;
  • chlopenní KMP – porucha komorové funkce nevysvětlitelná stupněm porušení hemodynamiky vadou;
  • hypertenzní KMP – dilatační nebo restriktivní KMP sdružená s hypertrofií LK při hypertenzi;
  • zánětlivá KMP – myokarditida sdružená s dysfunkcí myokardu;
  • metabolická KMP;
   • endokrinní (tyreotoxikóza, hypotyreóza, DM);
   • z postižení z deficitu minerálů(K, Mg, Se), malnutrice (anémie, beri-beri);
   • senilní amyloidóza;
   • střádavé a infiltrující choroby;
  • toxické poškození a hypersenzitivní;
  • systémová onemocnění – lupus erythematodes, revmatoidní artritida, sarkoidóza, leukémie;
  • svalová dystrofie – obraz připomínající dilatační KMP;
  • těhotenská KMP – nejč. se rozvíjí v poslední trimestru nebo po porodu, ale může i pět měsíců před i po porodu.

Ošetřovatelská péče u KMP[upravit | editovat zdroj]

 • pac. je přijímán na JIP z důvodu hrozícího srdečního selhání či náhlé smrti;
 • monitorace FF, sledování P+V, příjem tekutin je spíše omezený, aby se srdce příliš nepřetěžovalo;
 • podávání kyslíku dle potřeby;
 • zajištění i.v. vstupů;
 • setra plní ordinace lékaře a provádí veškerá vyšetření;
 • sledujeme otoky, četnost a intenzitu bolestí, psychický stav pacienta;
 • setra hodnotí stupeň soběstačnosti;
 • nutné minimalizovat zátěž nemocného, důležitý je také kvalitní spánek a odpočinek;
 • strava by měla být šetřící s omezením soli;
 • pacienta je nezbytné psychicky podporovat, hovořit s ním o problému a získat si jeho důvěru.

Ošetřovatelské diagnózy[upravit | editovat zdroj]

Snížený srdeční výdej.

 • Cíl: Dosažení hemodynamické stability.
 • Intervence:
  • sledování fyziologických funkcí – monitorace;
  • podávání léků dle ordinace lékaře;
  • měření P+V tekutin;
  • zajistit dostatek klidu a odpočinku;
  • edukace pacienta o pomalém vstávání z lůžka, klidovém režimu.

Bolest z důvodu ischémie myokardu

 • Cíl: Zmírnění či odstranění bolesti.
 • Intervence:
  • sledovat projevy bolesti, škálu VAS;
  • úlevová poloha;
  • podávání léků dle ordinace lékaře;
  • sledovat účinky léků.

Změna objemu tělesných tekutin – zvýšení.

 • Cíl: Fyziologická hydratace, odstranění otoků.
 • Intervence:
  • Sledovat hydrataci, P+V tekutin;
  • léky podávat dle ordinace lékaře;
  • denně měření otoků – obvod horní končetiny – paže, místo označené;
  • denně sledovat hmotnost pacienta;
  • polohování z důvodů otoků dle rozpisu.

Kardiomyopatie[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Kardiomyopatie.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DOENGES, Marilynn E. a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0242-8.