Nádory kloubů

Z WikiSkript

Tyto nádory vznikají často jak přímo z kloubů, tak z okolních struktur. V prvém případě rozlišujeme synoviální osteochondromatózu, vilonodulární pigmentovanou synovitis a synoviální sarkom. Z okolních struktur může vznikat hemangiom, lipom, fibrom či neurofibrom.

kloub

Synoviální osteochondromatóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jedná se o benigní nález mnohočetných intrasynoválních chondromů, které mohou osifikovat z centra ložiska. Jeví se jako oválná ložiska v synoviální membráně, což způsobuje uzlovitě zbytnělý povrch kloubu. Nádor je ostře ohraničený, vzácně může malignizovat v chondrosarkom. Způsobuje poruchy hybnosti, tzv. kloubní myšky vzniklé odtržením synoviální membrány s chrupavčitými uzly.

Vilonodulární pigmentovaná synovitis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jde o difúzní obrovskobuněčný nádor v synoviální výstelce šlachových pochev, zcela benigní. Vzniká ztluštěním synoviální membrány, která je vilózní a uzlovitě zbytnělá na povrchu. Typická je hnědá pigmentace hemosiderinem. Léčba se provádí exstirpací nádoru, která brání destrukci kloubu. Histologicky nalezneme zmnožené synovialocyty A a B.

Synoviální sarkom (synovialiom)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Je to lehce maligní nádor, označován také jako karcinosarkom měkkých tkání nejčastěji v okolí velkých kloubů. Rozlišujeme:

  • monofázický - rosolovitý, masitý, méně diferencovaný; je-li tvořen pouze vřetenitými buňkami, nazývá se monofázický vřetenobuněčný, a je-li tvořen jen žlázovými buňkami, pak je to žlázový sarkom
  • bifázický - tvořen vřetenovitými a žlazovými hlenotvornými buňkami, podobnými buňkám endometria

Nádor často recidivuje a metastazuje do plic.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie :  Basisübungen für alle Sportarten. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.