Nejčastější nádorová onemocnění v dětském věku

Z WikiSkript

Mezi nejčastější maligní onemocnění u dětí patří:

 1. akutní lymfatická leukemie (ALL);
 2. nádory CNS;
 3. nehodgkinské maligní lymfomy (NHL);
 4. neuroblastomy;
 5. nefroblastomy (Wilmsův tumor);
 6. osteosarkomy;
 7. tumory ze zárodečných buněk.[1]
Nejčastější zhoubná nádorová onemocnění u dětí do 15 let
 • akutní lymfoblastický leukémie (25 % nádorů);
 • nádory mozku (22 %);
 • neuroblastom (8 %).[2]
Nejčastější zhoubná nádorová onemocnění u dospívajících (15 – 19 let)
Charakteristické příznaky nádorových onemocnění
 • horečka, bolest hlavy, zvracení, bledost, únava, bolest kostí, kulhání, hubnutí, krvácení a/nebo přítomnost nádorové rezistence.[2]
Solidní nádory u dětí
 • tvoří více než 2/3 nádorových onemocnění;
 • nádory vyrůstající z nediferencovaných tkání (tzv. embryonální typy nádorů): neuroblastom, retinoblastom, hepatoblastom, nefroblastom, medulloblastom atd.;
 • nádory vyrůstající z pojivové tkáně: sarkom měkkých tkání a kostí;
 • karcinomy (nádory z epiteliálních a endoteliálních buněk) jsou typické pro dospělý věk, ale u dětí jsou raritní;
 • 2 vrcholy výskytu: 0 – 5 let (převažují embryonální typy nádorů) a období dospívání (převažují sarkomy kostí a měkkých tkání, nádory mozku a varlat).[3]
Genetické syndromy predisponující k nádorům
Li-Fraumeniho syndrom, syndrom familiární adenomatosní polyposy, děti s neurofibromatosou typu I a II, Gardnerův syndrom, Lynchův syndrom, Beckwithův-Wiedemannův syndrom, tuberosní skleróza aj.[3]

Odkazy

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. 263. ISBN 978-80-247-2525-3.
 2. a b c LEBL, J, J JANDA a P POHUNEK, et al. Klinická pediatrie. 1. vydání. Galén, 2012. 698 s. s. 569. ISBN 978-80-7262-772-1.
 3. a b https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/lecba/vekova-specifika/solidni-nadory-detskeho-veku/