Onemocnění plic ze sváření

From WikiSkripta

Jedná se o plicní onemocnění vznikající inhalací svářečských dýmů (především oxidy Zn, Cu, Mg, nebo teflonu – polytetrafluorethylenu). Ty vznikají při svařování (spojování kovových materiálů) nejčastěji ve strojírenství nebo opravárenství. Proto se typicky jedná o onemocnění z povolání.

Klinický obraz[edit | edit source]

Onemocnění rozlišujme podle svého nástupu na akutní a chronické.

Akutní[edit | edit source]

Mezi nejběžnější patří z hlediska prognózy benigní horečka z kovů (též horečka svářečů, nebo horečka ze svářecích dýmů). Inhalace vysoce toxických plynů (např. kadmia) způsobuje závažná onemocnění plic a dýchacích cest, které se akutně ve vysoké dávce projevuje jako život ohrožující inhalační trauma.

Horečka z kovů[edit | edit source]

Jde o inhalační syndrom v důsledku vdechnutí respirabilních oxidovaných částic a dýmů (nejčastější obtíž svářečů). Vznik onemocnění zatím není objasněný, prokázané je uplatnění především TNF a jiných cytokinů.

Diagnostika[edit | edit source]

a) Dle symptomů:

  • Horečka s třesavkou;
  • kovová chuť v ústech;
  • únava s bolestmi svalstva a kloubů.

b) Dle dynamiky onemocnění:

Počátek příznaků se objeví na konci nebo po skončení expozice a úprava nastává během 1 dne a bez následků. Příznaky bývají úměrné dávce a opakované expozice způsobí „desenzibilizaci“ neboli tachyfylaxi – další expozice v následujících dnech nevyvolají příznaky. Takto navozená tolerance ovšem zaniká a proto se charakteristicky horečka svářečů vyskytuje po víkendu (pondělní horečka).

Terapie[edit | edit source]

Protože jde o "self-limiting" onemocnění, tak stačí symptomatická terapie např. antipyretiky. Důležitější je prevence, a to především využití alternativních pracovních postupů (pokud je to možné), zajištění lepšího odvětrávání prostoru a užívání ochranných pracovních pomůcek (respirátorů).

Chronický[edit | edit source]

Při chronické expozici oxidů železa se rozvíjí nefibrogenní pneumokonióza ze svařování. Toto benigní onemocnění se manifestuje jako exogenní sideróza plic (proto někdy označována jako svářečská plíce). Je patrná jako lokální opacity na RTG, které jsou reverzibilní a po ukončení expozice se obraz normalizuje.

Může se rozvinout i asthma bronchiale způsobené senzibilizací na součásti svářečských dýmů. V projevech a terapii se neliší od astmatu jiné etiologie.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

  • Horečka z kovů může především imitovat infekční onemocnění nebo akutní ataku exogenní alergické alveolitidy.
  • Pneumokoniózu ze svařování je důležité odlišit od fibrogenních pneumokonióz (např. pozvolnou regresí nálezu na RTG po ukončení expozice).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PELCLOVÁ, Daniela a Zdenka FENCLOVÁ. Nemoci z povolání a intoxikace. - vydání. Karolinum, 2014. 316 s. ISBN 9788024626079.
  • SMEDLEY, Julia, Finlay DICK a Steven SADHRA. Oxford Handbook of Occupational Health. - vydání. OUP Oxford, 2013. 915 s. ISBN 9780199651627.