Ortopantomografie

Z WikiSkript

Panoramic Xray.jpg

Ortopantomografie je radiodiagnostická metoda využívající RTG paprsků. Jejím výsledkem je ortopantomogram (OPG) – snímek zachycující obě čelisti, chrup, čelistní klouby, čelistní dutiny a dutinu nosní. Tato metoda je využívána především ve stomatologii. Patří mezi extraorální snímkovací metody.

Technika snímkování

Technika vychází z kombinovaného rotačního a translačního pohybu rentgenky a filmu a odclonění paprsků vertikální štěrbinovou clonou.[1]

 • Expozice cca. 15 s.
 • Napětí: 55–85 kV.
 • Proud: 2–30 mA.

Pacient má při snímkování upevněnou hlavu v kefalostatu s mírně pootevřenými ústy. Rentgenka a film se synchronizovaně pohybují kolem hlavy pacienta tak, aby výsledný snímek byl ortoradiální.

Ortopantomogram

Ortopantomogram smíšené dentice
OPG s popisem základních struktur

Ortopantomogram je přehledný panoramatický rentgenový snímek zachycující dentici, obě čelisti, čelistní klouby, část nosní dutiny a část maxilární dutiny vyšetřovaného. Získává se ortopantomografickou snímkovací technikou.

 • Klasický OPG snímek má rozměry 15 cm × 30 cm, někdy 30 cm × 12 cm.
 • Všechny struktury jsou na OPG mírně zvětšené (1,25–1,35×).

Využití v diagnostice

 • Zubní kazy (v závislosti na kvalitě snímku),
 • Periapikální patologie,
 • Cysty,
 • Radices relictae,
 • Tumory,
 • Retinované/semiretinované zuby,
 • Zlomeniny,
 • Resorpce kosti (parodontologie),
 • Některé poruchy TMK,
 • Cizí tělesa v čelistní dutině (částečně).

Podmínky při rentgenování

Poloha hlavy

Abychom získali kvalitní snímek, musí být hlava pacienta fixována v kefalostatu za těchto podmínek:

 • Je respektována frankfurtská horizontála,
 • Poloha hlavy je vycentrována,
 • Frontální zuby jsou v zóně zaostření přístroje.

Dnešní přístroje mají světelný systém, který „naviguje“ ke správné fixaci hlavy.

Výhody OPG

 • Jednoduchost,
 • Přehled o dentici, čelistních kostech a kloubech na jediném snímku,
 • O 90 % menší povrchová radiační dávka[1] oproti RTG statusu (10 intraorálních snímků),
 • Možnost porovnání pravé a levé strany.

Nevýhody OPG

 • Zastínění frontálních úseků čelisti obratli páteře – dnes automaticky zvyšována citlivost v tomto úseku ke zlepšení kvality,
 • Hypermetrický snímek – faktor zvětšení je 1,2–1,35.[1]

Odkazy

Související články

Reference

 1. a b c HOUBA, Robert, Boris KREUZBERG a Jiří ZEMEN. Základy radiodiagnostiky a ostatních zobrazovacích metod ve stomatologii. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0005-6.