Osteogenní nádory

From WikiSkripta

Mezi benígni osteogenní nádory patří: osteom, osteoidní osteom, osteoblastom.

Osteom

Osteom frontálního sinu

Osteom je benigní mezenchymální nádor patřící k primárním nádorům kostí. Jsou relativně vzácné, postihují většinou mladé jedince (do 20 let).

Osteom je složený z víceméně zralé kostní tkáně (kompaktyosteoma durum seu compactum, nebo spongiózyosteoma spongiosum). Makroskopicky má podobu pomalu rostoucího hrbolku – většina takových procesů však nejsou pravými nádory, ale různými reakčními a posttraumatickými procesy. Lokalizovány jsou na kostech lebky, zvláště splanchnokrania a v paranasálních dutinách. Častými komplikacemi (a v některých případech i prvními projevy nádoru) jsou patologické zlomeniny.

Osteoidní osteom

Osteoidní osteom je bolestivý nádor o průměru do 2 cm, který se vyskytuje u lidí mladších 20 let v kortikalis (povrchová kompakta) dlouhých kostí, především femuru nebo tibie. Bývá uložen excentricky v diafýze či metafýze.
CAVE!!! Osteoblastom býva uložen především v epifýze a tolik nesklerotizuje.
Tvoří ji jednak zevní sklerotický lem (zóna hyperostosy), jednak vnitřní tzv. nidus (změť jemných trámečků osteoidu, místy kalcifikovaného, na povrch trámečků nasedají osteoblasty, místy jsou přítomny osteoklasty, prostory mezi trámečky vyplňuje značně buněčné a cévnaté stroma). Může malignizovat v osteosarkom.

Histologie
Klinický obraz
  • Noční bolest.
  • Bolest ustupuje po antiagregačních látkách (acylpyrin).
Diagnostika
  • RTG
Sklerotisované ložisko kosti s kulovitým centrálním projasněním.
Terapie
  • Chirurgické odstranění nidu.
  • Radiofrekvenční ablace.

Osteoblastom

Osteoblastom (dříve obrovský osteoidní osteom) je benigní nádor, ale s lokální agresivitou. Vyskytuje se u mladších lidí v dlouhých kostech (stejně jako osteoidní osteom), v páteři, čelistech a jinde. Na rozdíl od osteoidního osteomu, který je možné považovat za diferencovanější variantu téhož procesu, se nachází ve spongiose. Je větší než 2 cm (kolem 4–5 cm), není ohraničen sklerotickým lemem, je značně cévnatý a může obsahovat větší množství obrovských vícejaderných buněk.

Bone Osteoblastoma OsteoblasticRimming PA


Odkazy

Související články