Oxygenoterapie/SŠ (sestra)

Z WikiSkript
 • Kyslík je elementární plyn nezbytný pro život.
 • Kyslíková terapie znamená podávání kyslíku v koncentraci vyšší, než je v atmosferickém vzduchu (obsahuje 21 % O2, 78 % dusíku, 1 % ostatní plyny)
 • Kyslíková terapie je léčebná metoda, která zvyšuje nabídku tkáním a orgánům nemocného, který má zachované spontánní dýchání.
 • Dodávka kyslíku tkáním je závislá na ventilaci, na výměně krevních plynů a na distribuci krevním oběhem.

Způsoby zvlhčování dýchacích cest[upravit | editovat zdroj]

Za normálních podmínek (fyziologických) horní cesty dýchací zvlhčují a ohřívají vdechovaný vzduch, u pac. na UPV je toto zcela vyřazeno a proto je nezbytné plně tuto funkci nahradit, cílem je ohřátí vdechované směsi na teplotu 30 °C a zvlhčit na 70–100% vlhkost.

 • Aktivní zvlhčování – směs proudí přes komorový systém, kde dojte k jejímu ohřátí a zvlhčení sterilní vodou.
 • výhodou je kvalitní ohřátí a zvlhčení vdechované směsi, nezvyšování mrtvého prostoru.
 • nevýhodou je ↑ riziko pomnožení mikroorganismů ve vodní náplni a v kondenzačních nádobkách.
 • Pasivní zvlhčování – do okruhu zařazen výměník vlhkosti a tepla (HME filtr), působí jako antibakteriální clona, účinnost zvlhčení závisí na typu filtru a velikosti dech. objemu.
 • výhody: jednoduchá manipulace, nižší náklady, nižší riziko infekce.
 • nevýhody: větší mrtvý prostor, vyšší odpor v DC, riziko obstrukce hlenem, riziko nedostatečného ohřáti a zvlhčení.
 • Další typ zvlhčovače je tzv. umělý nos – využití u spontánně ventilujících na krátkou dobu (transport), nebo u ambulantních pac., kteří mají zavedenou TS kanylu.

Léky ovlivňující dýchací ústrojí[upravit | editovat zdroj]

 • Bronchodilatancia – snižují obstrukci u chronického onemocnění (astma, chronická bronchitis), vysoce účinné (Aminofyllin, Teofyllin).
 • Beta-mimetika – jejich účinkem je rozšíření průdušek (bronchodilatace) u průduškového astmatu (kde působí izoprenalin, adrenalin, efedrin).
 • výhodné užití je použití beta-mimetik se selektivním (výlučným) účinkem na bronchiální systém bez působení na srdeční sval (Berotec, Ventolin, Brycanyl, Astmopent).
 • Parasympatikolytika, anticholinergika – k rozšíření průdušek, mají podobný účinek jako beta-mimetika, jen mají pomalejší nástup a menší bronchodilatační efekt.
 • Indikují se při rezistenci na beta-mimetika a kortikoidy, při chronické terapii beta-blokátory (Atrovent, Berodual (aerosoly)).
 • Glukokortikoidy – účinek protizánětlivý, protialergický, relaxační vliv na bronchiální hladké svalstvo, indikují se při alergických stavech (astma, anafylaktický šok, kožní alergická onemocnění) a revmatických onemocnění (Hydrokortizon, Solu-Medrol, aerosol Aldecin, Pulmicort).
 • Antitusika – tlumí reflex kašle (Kodein, Silomat, Sinecod, Intussin).
 • Expektorancia, Mukolytika – usnadňují vykašlávání hlenu, snižují viskozitu sputa (Ipecarin, Pleumolysin, Bromhexin, Mucosolvan, Mistabron, Ambrobene).
 • Dechová stimulancia – zvyšují citlivost na hypoxemii (Coffein).
 • Surfaktanty – ovlivňují povrchové napětí alveolů, podávají se do ETR (u dětí).

Příprava pacienta/klienta do hyperbarické komory[upravit | editovat zdroj]

 • Nesmí sebou nosit zapalovače, zápalky, cigarety, hořlavé materiály.
 • Pouze oděvy z čisté bavlny.
 • Nesmí použít oleje, krémy, masti.
 • Naučit použití manévrů k vyrovnávání tlaků.
 • Valsalvův m. (vydechnutí proti uzavřenému nosu).
 • Toynbeeho m. (polknutí).

Komora plněná vzduchem:

 • Pacienti si mohou ponechat hodinky, šperky.
 • Mohou si vzít knihy, časopisy, křížovky s tužkou.
 • Rány lze ošetřit vlhkým nebo mastným krytím, pouze má být překryto bavlněným obvazem.
 • Bez omezení dlah či sádrových fixací.
 • Lze použít molitan, povlečenou deku.

Komora plněná kyslíkem:

 • Nesmí být přítomny kovy, šperky, knihy, časopisy, protézy, kontaktní čočky.
 • Nelze použít vlhké ani mastné krytí, masti.
 • Musí se odstranit veškeré dlahy, ortézy, protézy.
 • Nesmí být použito molitanů, jednorázových podložek, buničiny, larisy.
 • Nesmí být zaveden Redonův drén.

Pacient/klient v bezvědomí:

 • Před použitím HBO paracentéza.
 • Sběrné sáčky napojeny přes antirefluxní ventil.
 • Obturační balónky OTI, TS naplnit tekutinou – AQ.
 • Infuzní lahve nesmí být skleněné.
 • HD – nezabráníme vniknutí vzduchu.

Ošetřovatelské diagnózy[upravit | editovat zdroj]

Neklid z důvodu nutnosti užití O2 léčby a omezené pohyblivosti, projevující se motorickým neklidem a nespoluprácí.
 • Cíl: klidný, orientovaný pacient.
 • Intervence:
  • Vyslechni obavy, přání a problémy…
  • Zajisti bezpečí pac., zamez možnosti pádu z lůžka.
  • Zajisti pohodlnou polohu, která vede ke zlepšení ventilace pacienta.
  • Zvol alternativní pomůcku pro aplikaci O2 – dle stavu a dle dohody s lékařem, informuj lékaře a aplikuj léky na zklidnění.
  • Zamez vytažení invazivních vstupů a nebezpečí sebepoškození.
Riziko poškození DC a zanesení infekce v důsledku invazivního zajištění DC ET kanylou.
 • Cíl: nedojde k poškození a k rozvoji infekce DC.
 • Intervence:
  • Prováděj pravidelnou a šetrnou toaletu DC za aseptických podmínek, používej jednorázové pomůcky a uzavřený odsávací systém.
  • Kontroluj ohřívání a zvlhčení vdechované směsi.
  • Dle ordinace podávej mukolytika, expektorancia (inhalací).
  • Prováděj pravidelné výměny dýchacích okruhů, filtrů, uzavřeného odsávacího systému, odstraňuj vysráženou vodu z kondenzačních nádobek…
Deficit znalostí v souvislosti s podáváním kyslíkové léčby z důvodu první hospitalizace, projevující se strachem a úzkostí.
 • Cíl: informovaný a klidný pacient.
 • Intervence:
  • Zjisti do jaké míry je pac. informován o nutnosti O2 léčby.
  • Promluv, uklidni a informuj pac. o významu O2 léčby.
  • Zajisti signalizační zařízení do blízkosti pac.
  • Buď empatická.

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ERTLOVÁ, Františka a Josef MUCHA, et al. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. ISBN 80-7013-379-1.
 • DOENGES, Marilynn E a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0242-8.

Na zpracování otázky spolupracovala Beranová Martina

Odkazy[upravit | editovat zdroj]