PIMS-TS

From WikiSkripta

Multisystémový zánětový syndrom u dětí (MIS-C), též pediatrický multisystémový zánětový syndrom (pediatric multisystem inflammatory syndrome, PMIS), pediatrický zánětový multisystémový syndrom časově vázaný na SARS-CoV-2 (pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2, PIMS-TS), pediatrický hyperinflamatorní syndrom či pediatrický hyperinflamatorní šok, je vzácné, avšak závažné imunitně podmíněné onemocnění dětí, které je vázáno na předchozí infekci SARS-CoV-2. Klinickým průběhem připomíná nekompletně vyjádřený Kawasakiho syndrom nebo syndrom toxického šoku.

PIMS-TS byl poprvé popsán v dubnu 2020 ve Velké Británii. Údaje o tomto onemocnění jsou zatím neúplné.

Onemocnění pravděpodobně následuje několik týdnů po infekci SARS-CoV-2, často i asymptomatické. Projevuje se perzistentními horečkami. Mezi časté příznaky patří bolesti břicha, zvracení, průjem, vyrážka, konjunktivitida, záněty sliznic, bolesti hlavy, letargie, zmatenost, respirační příznaky, bolesti v krku, myalgie, otoky končetin či lymfadenopatie.

Přibližně u poloviny nemocných se rozvíjí šokový stav. Časté jsou známky srdečního selhání, akutní respirační selhání a známky renálního či jaterního selhání.


Video[edit | edit source]

<mediaplayer width="500" height="300">https://www.youtube.com/watch?v=rj85lZlpQCY</mediaplayer>

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]