Portál:Otázky z patologie (2. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z patologie (2. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z patologie (2. LF UK, VL)

2. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah

Viz též Aktuální seznam otázek na stránkách 2. LF

Obecná patologie[upravit | editovat zdroj]

 1. Vývoj oboru patologie v historii, současné možnosti diagnostické patologie.
 2. Smrt - definice a známky smrti. Kadaverózní pochody.
 3. Poškození buňky toxickými radikály, retence metabolitů a elektrolytů.
 4. Buněčná smrt: apoptóza versus nekróza.
 5. Nekróza: morfologie a příčiny.
 6. Gangréna.
 7. Atrofie: morfologie a příčiny.
 8. Hypertrofie a Hyperplázie, Metaplázie a adaptace.
 9. Dystrofie extracelulární matrix - dystrofie kolagenního vaziva a mukopolysacharidů.
 10. Amyloidóza.
 11. Získané poruchy s intracelulární akumulací tuků a proteinů.
 12. Vrozené a získané poruchy se zvýšenou intracelulární akumulací glykogenu.
 13. Poruchy metabolismu extracelulárních tekutin.
 14. Klinická patologie mitochondriálních poruch.
 15. Lysozomální střádavá onemocnění (lipidózy, mukopolysacharidózy).
 16. Patologie autogenní pigmentace - lipopigmenty.
 17. Patologie autogenní pigmentace - melanin.
 18. Hematogenní pigmenty.
 19. Ikterus. Příčiny a morfologický obraz.
 20. Pneumokoniózy dýchacího traktu a další exogenní pigmentace.
 21. Patologické zvápenění.
 22. Konkrementy a krystaly.
 23. Celkové poruchy krevního oběhu: projevy oběhové nedostatečnosti.
 24. Příčiny oběhové insuficience ležící v srdci, v cévách a ve složení krve.
 25. Místní poruchy krevního oběhu: Trombóza.
 26. Místní poruchy krevního oběhu: Embolie.
 27. Infarkt.
 28. Šok: klasifikace, morfologický obraz, komplikace.
 29. Hemoragie z defektů destiček.
 30. Hemoragie: koagulopatie a vaskulopatie, DIC.
 31. Poruchy oběhu lymfy.
 32. Zánět: definice, hlavní morfologické změny a jejich příčiny.
 33. Zánět exsudativní, povrchový serózní a hnisavý.
 34. Zánět fibrinózní na sliznicích a kůži.
 35. Intersticiální zánět s fibrinoidními změnami vaziva, revmatická horečka.
 36. Intersticiální nehnisavý zánět.
 37. Hnisavý intersticiální zánět, zánět gangrenózní.
 38. Zánět proliferativní.
 39. Specifický zánět: patogeneza tuberkuloidního granulomu, morfologické projevy TBC.
 40. Tuberkulóza: šíření v organismu.
 41. Syfilis získaná, vrozená. Lepra.
 42. Sarkoidóza. Granulomatózně hnisavé záněty.
 43. Bakteriemie, sepse, pyémie.
 44. Patologie stafylokokových infekcí.
 45. Patologie streptokokových infekcí.
 46. Patologie neisseriových infekcí.
 47. Patologie pneumokokových, hemofilových a klebsielových infekcí.
 48. Difterie. Pertuse.
 49. Onemocnění způsobená E. coli.
 50. Onemocnění způsobená salmonelami, včetně tyfu a paratyfu.
 51. Onemocnění způsobená spirochetami, zejména Lymeská borelióza a leptospirózy.
 52. Antropozoonózy, zejména listerióza, brucelóza, tularemie.
 53. Onemocnění způsobená chlamydiemi a mykoplazmaty.
 54. Klostridiové infekce.
 55. Onemocnění způsobená viry herpes simplex, cytomegalovirem a HHV8.
 56. Virová exantémová onemocnění a jejich komplikace.
 57. Chřipka a další virová onemocnění respiračního traktu. Příušnice.
 58. Onemocnění způsobená transformujícími viry, zejména EBV a HPV.
 59. Infekce HIV.
 60. Slizniční a viscerální mykózy.
 61. Patologie nozokomiálních infekcí.
 62. Oportunní protozoární nákazy - toxoplazmóza, pneumocystóza, kryptosporidiáza.
 63. Autoimunitní choroby.
 64. Patologie transplantace.
 65. Regenerace a reparace. Hojení ran per primam a per secundam.
 66. Organizace hematomu a organizace trombu.
 67. Hojení kostní zlomeniny.
 68. Vhojování cizích těles, hojení nekrózy.
 69. Celkové poruchy výživy, včetně avitaminóz.
 70. Celkové poruchy růstu.
 71. Cystická fibróza z pohledu patogeneze a morfologických nálezů.
 72. Cysty.
 73. Definice nádoru, obecná morfologie a histologie.
 74. Fáze růstu nádorů a metastázování.
 75. Příčiny vzniku nádorů: změny na úrovni buňky, klonální růst.
 76. Prekancerózy.
 77. Vrozená dispozice k nádorům, familiární syndromy s výskytem nádorových onemocnění.
 78. Nádory mezenchymové - přehled.
 79. Fibrom, nodulární fasciitida a fibromatózy, myxom, chordom.
 80. Nádory tukové tkáně.
 81. Nádory krevních a lymfatických cév.
 82. Leiomyom, leiomyosarkom.
 83. Rabdomyom, rabdomyosarkom.
 84. Mezenchymové nádory v přehledu: rozdělení, výskyt, biologické chování.
 85. Epitelové nádory: rozdělení a hlavní znaky.
 86. Benigní epitelové nádory.
 87. Karcinomy z povrchového epitelu.
 88. Karcinomy ze žlázového epitelu.
 89. Nádory neuroektodermové z periferního nervového systému.
 90. Smíšené nádory.
 91. Germinální nádory - teratom, maligní germinální nádory.
 92. Metodiky diagnostické patologie - všeobecný přehled.
 93. Odběr a příprava biologického materiálu, fixace.
 94. Zpracování biologického materiálu - fixace tkání, mražení, zalévání do parafínu.
 95. Cytologické zpracování vzorků.
 96. Obecná imunologie v laboratorní praxi: reakce na antigen - protilátka, primární protilátky, rozdělení a aplikace.
 97. Imunochemie - principy, diagnostické využití.
 98. Hybridizace in situ - principy, diagnostické využití.
 99. PCR diagnostika v patologii.
 100. Sekvenování DNA a diagnostické využití v patologii, mikročipy.

Speciální patologie[upravit | editovat zdroj]

 1. Nejčastější vrozené vývojové vady srdce a velkých cév.
 2. Záněty perikardu, nezánětlivé změny perikardu; nádory srdce.
 3. Záněty myokardu.
 4. Nebakteriální záněty endokardu.
 5. Infekční endokarditis.
 6. Ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu a jeho následky.
 7. Získané chlopenní vady srdeční.
 8. Kardiomyopatie.
 9. Ateroskleróza - patogeneze a morfologie.
 10. Ateroskleróza - orgánová manifestace.
 11. Vaskulitidy.
 12. Aneuryzmata arterií a aneurysma srdce.
 13. Trombóza žil a flebitis; flebektázie.
 14. Anémie - klasifikace. Posthemoragické anemie.
 15. Hemolytické anémie.
 16. Metabolicky podmíněné anémie.
 17. Selhání kostní dřeně, dřeňový útlum.
 18. Myelodysplastická onemocnění.
 19. Leukémie akutní - AML.
 20. Leukémie akutní - ALL.
 21. Myeloproliferativní nádorová onemocnění, klasifikace, základní znaky jednotek.
 22. Leukémie chronické - CML.
 23. Leukémie chronické - CLL, HCL.
 24. Cirkulační poruchy, záněty a nádory sleziny.
 25. Lymfadenitidy.
 26. Nádory lymfatických uzlin - přehled.
 27. Lymfomy non-Hodgkinské.
 28. Molekulární diagnostika lymfomů.
 29. Hodgkinův lymfom.
 30. Plazmocytom - mnohotný myelom a jeho varianty.
 31. Histiocytózy, zvl. histiocytóza z Langerhansových buněk.
 32. Vrozené malformace obličeje. Vrozené malformace dýchacího ústrojí.
 33. Záněty horních cest dýchacích.
 34. Obstrukční choroby plicní, zvl. astma bronchiale.
 35. Obstrukční choroby plicní, zvl. emfyzém a chronická bronchitida. Bronchiektázie.
 36. Atelektáza a kolaps plicní.
 37. Restrikční choroby plicní, zvl. ARDS, fibrózy plicní.
 38. Embolie a infarkt plic, edém plicní.
 39. Plicní hypertenze, příčiny a následky.
 40. Záněty plic povrchové.
 41. Záněty plic intersticiální - hnisavé, gangréna.
 42. Záněty plic intersticiální, nehnisavé.
 43. Tuberkulóza plic primární a postprimární.
 44. Nádory horních dýchacích cest.
 45. Nádory laryngu a trachey.
 46. Nádory plic, zejména karcinom.
 47. Záněty na pleuře a změny pleurálního obsahu.
 48. Nádory pleury a perikardu.
 49. Nádory mediastina - přehled.
 50. Cysty a nádory dutiny ústní, včetně cyst a nádorů zubního původu.
 51. Zubní kaz a jeho komplikace.
 52. Záněty a nádory slinných žláz.
 53. Záněty a nádory tonzil.
 54. Patologie jícnu: záněty, nádory, divertikly.
 55. Peptický vřed žaludku a duodena.
 56. Záněty žaludku.
 57. Nádory žaludku, karcinomy, GIST.
 58. Záněty střeva ve vztahu k enterotoxickým a enteropatogenním mikroorganismům.
 59. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, další typy kolitid a specifické záněty střev.
 60. Malabsorpční syndrom.
 61. Apendicitida.
 62. Střevní polypy.
 63. Střevní adenomy, adenomatózy.
 64. Karcinomy tlustého střeva, rekta a anu.
 65. Molekulární patologie familiárních a sporadických karcinomů tlustého střeva.
 66. Lymfomy žaludku a střev.
 67. Záněty peritonea a patologický obsah dutiny břišní.
 68. Ileus střevní, jeho příčiny a následky.
 69. Vrozené malformace jícnu, žaludku a střeva. Vrozené hernie.
 70. Hischprungova choroba.
 71. Získané změny průsvitu a polohy střeva.
 72. Hernie.
 73. Hepatocytární nekrotizace, rozdělení, vývoj; toxické hepatopatie, cirkulační poruchy v játrech.
 74. Nehnisavé záněty jater - akutní hepatitida.
 75. Nehnisavé záněty jater - chronické hepatitidy.
 76. Poškození jater při abusu etanolu.
 77. Hnisavé záněty jater.
 78. Jaterní cirhózy.
 79. Nádory jater.
 80. Cholelitiáza a záněty žlučových cest. Nádory žlučových cest.
 81. Hemoragická nekróza pankreatu, záněty pankreatu.
 82. Nádory exokrinního pankreatu a nádory z buněk Langerhansových ostrůvků.
 83. Vrozené malformace jater, žlučových cest a pankreatu.
 84. Cirkulační poruchy ledvin a šoková ledvina.
 85. Choroby glomerulů - mechanismy a následky poškození glomerulů, klasifikace.
 86. Akutně probíhající glomerulonefritidy (GN) - akutní postinfekční GN a rychle progredující GN.
 87. Glomerulonefritidy projevující se nefrotickým syndromem (primární a sekundární).
 88. Diabeticka nefropatie. Glomerulonefritidy při SLE.
 89. Infekční tubulointersticiální nefritidy.
 90. Neinfekční TIN - ischemická, toxické a metabolické.
 91. Hydronefróza.
 92. Urolitiáza a její následky.
 93. Záněty močových cest, nespecifické záněty a tuberkulóza močového ústrojí a mužského genitálu.
 94. Nádory ledvin.
 95. Nádory močových cest.
 96. Vrozené malformace ledvin a močových cest.
 97. Cystózy ledvin.
 98. Hyperplázie prostaty, záněty prostaty.
 99. Nádory prostaty.
 100. Nádory a záněty varlete.
 101. Záněty a nádory vagíny a vulvy.
 102. Záněty dělohy.
 103. Nádory a prekancerózy děložního hrdla.
 104. Nádory děložního těla.
 105. Záněty ovaria a vejcovodů.
 106. Nádory ovaria „z povrchového epitelu“.
 107. Nádory ovaria ze specifického mezodermu.
 108. Nádory ovaria germinální.
 109. Mimoděložní těhotenství a jeho komplikace.
 110. Patologické těhotenství: poruchy placenty, pupečníku, obalů plodu, poruchy vývoje plodu.
 111. Patologické těhotenství: preeklampsie a eklampsie, diabetes mellitus a další onemocnění matky.
 112. Komplikace porodu u matky.
 113. Gestační trofoblastická nemoc.
 114. Vrozené malformace mužského genitálu a ženského genitálu. Poruchy rozlišení pohlaví.
 115. Nenádorová onemocnění mléčné žlázy, zejména záněty a fibrocystické změny.
 116. Nádory mléčné žlázy benigní a maligní, zejména karcinomy, klasifikace a šíření.
 117. Poruchy neurogeneze - zejména rozštěpové vady lebky a páteře, kortikální dysplázie.
 118. Zvýšení nitrolebního tlaku, edém mozku.
 119. Poranění mozku a míchy.
 120. Intrakraniální krvácení.
 121. Cévní patologie v mozku: ateroskleróza, cévní malformace a aneuryzmata.
 122. Ischémie mozku globální a ložisková.
 123. Hydrocefalus.
 124. Alzheimerova choroba, Pickova choroba.
 125. Degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém: Parkinsonova choroba, parkinsonismus, Huntingtonova choroba.
 126. Degenerativní onemocnění motoneuronů a spinocerebelární degenerace: amyotrofická laterální skleróza, spinální muskulární atrofie, Friedreichova ataxie.
 127. Nutriční a metabolické encefalopatie, zejména Wilsonova choroba a poškození mozku při alkoholismu.
 128. Spongiformní encefalopatie - problematika prionóz.
 129. Demyelinizační onemocnění nervového systému.
 130. Virové encefalitidy.
 131. Záněty mozkových plen.
 132. Nádory CNS - výskyt, etiologie, biologické chování, přehled histogeneze.
 133. Nádory CNS převážně dětského věku.
 134. Nádory CNS převážně dospělých.
 135. Neurokutánní syndromy (fakomatózy).
 136. Nenádorové expanzivní procesy nitrolební.
 137. Dysplázie kostní. Vrozené malformace obratlů a kloubů, zvl. vrozená luxace kyčelního kloubu.
 138. Nekrózy kostí, atrofie kostí - osteoporóza.
 139. Metabolické změny kostní: rachitis a osteomalacie, Moellerova-Barlowova choroba, fibrózní osteodystrofie, renální osteopatie.
 140. Nespecifické osteomyelitidy, tuberkulóza kostí a kloubů. Pagetova choroba.
 141. Benigní nádory kostí.
 142. Maligní nádory kostí.
 143. Dystrofie kloubní - arthrosis deformans.
 144. Záněty kloubů.
 145. Progresivní polyartritis a ankylózující spondylitis.
 146. Deformity páteře, diskopatie.
 147. Onemocnění kosterního svalu - přehled.
 148. Onemocnění periferního nervu - přehled.
 149. Nádory hypofýzy, hypofyzární syndromy.
 150. Hyperplázie a nádory nadledvin.
 151. Regresivní změny a záněty nadledvin.
 152. Nadledvinové korové syndromy.
 153. Thyreoiditis.
 154. Hyperplázie štítné žlázy.
 155. Nádory štítné žlázy.
 156. Thyreoideální syndromy.
 157. Diabetes mellitus - rozdělení, vývoj, komplikace.
 158. Diabetes mellitus I. typu.
 159. Diabetes mellitus II. typu.
 160. Patologie periferního endokrinního systému, karcinoidy, nesidiomy. Patologie příštitných tělísek.
 161. Kožní záněty - zejm. exémy, psoriáza.
 162. Kožní záněty - puchýřnaté dermatitidy.
 163. Kožní záněty se změnami vaziva.
 164. Kožní záněty hnisavé.
 165. Epitelové nádory kůže.
 166. Mezenchymové nádory kůže.
 167. Pigmentové névy.
 168. Melanom.
 169. Záněty středouší.
 170. Poranění plodu za porodu.
 171. Poruchy postnatální adaptace novorozence (časný a pozdní asfyktický syndrom).
 172. Příčiny perinatální úmrtnosti.
 173. Poškození CNS za porodu a jeho následky.
 174. Nádory dětského věku, přehled, nejčastější typy zhoubných nádorů u dětí.
 175. Nádory dětského věku z pohledu imunofenotypizace a molekulární diagnostiky.