Průvodce:Ortopedie, traumatologie, anesteziologie a resuscitace (3. LF UK)

Z WikiSkript

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garanti:

 • ortopedie:
  • doc. MUDr. Valér Džupa, Ph.D.
  • prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
 • anesteziologie:
  • prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.

Délka kurzu:

 • praktika a semináře v rozsahu pěti týdnů
 • přednášky v průběhu semestru
 • kurz vyučován v zimním i letním semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu:

 • semináře a praktika ortopedie a traumatologie vyučovány v prostorech ortopedické kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika anesteziologie a resuscitace vyučovány v prostorech kliniky anesteziologicko-resuscitační (KAR) FNKV a děkanátu 3. LF
 • semináře a praktika dětské chirurgie vyučovány v prostorech Fakultní Thomayerovy nemocnice na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN
 • semináře a praktika dalších klinik v rámci FNKV

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky ve čtvrtém ročníku založena na jakémsi „rotačním systému”, kdy jednotlivé bloky střídají po pěti týdnech různé kruhy ročníku. Ve zkratce to znamená, že OTA má prvních pět týdnů některé dva kruhy ročníku, dalších pět týdnů jiné dva kruhy atd.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

V úvodní hodině se představí doc. Džupa studentům a přiblíží veškeré organizační záležitosti kurzu. Studenti jsou následně rozděleni do několika skupin po maximálně sedmi až osmi lidech, s těmito skupinami absolvují veškerá praktika kromě praktik ústavů patologie, farmakologie a patofyziologie, která bývají společná.

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

V teoretické části vyučují lékaři z ortopedické kliniky základy ortopedie a traumatologie, lékaři z KAR základy anesteziologie a resuscitace, lékaři z chirurgické kliniky základy traumatologické chirurgie.

Kromě těchto klinik se na výuce podílí:

 • Klinika dětské chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici
 • Neurochirurgická klinika FNKV
 • Klinika plastické chirurgie FNKV
 • Klinika popáleninové medicíny FNKV
 • Ústav patologie 3. LF
 • Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF
 • Ústav farmakologie 3. LF
 • Radiodiagnostická klinika 3.LF

Tyto ústavy zajišťují komplexní pohled na problematiku v rámci svých oborů.

Ve 4. týdnu od počátku kurzu je speciální seminář ortopedicko-onkologický a v posledním, 5. týdnu seminář ortopedie klinicko-patologický, který uzavírá celý kurz.

Přednášek je celkem deset v průběhu celého semestru zabývajících se vybranými tématy.

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

Studenti ve svých jednotlivých skupinkách navštěvují prostory FNKV ať už na ambulancích a odděleních (zde probíhá zejména výuka ortopedie) či operačních sálech , kde se seznamují se základy anesteziologických postupů nebo přihlížejí vybraným ortopedickým/traumatologickým výkonům.

Mezi povinná praktika jsou zahrnuta některá farmakologická praktika a mikroskopická praktika z patologie.

Celkem kurz obsahuje 22 praktik, přičemž pro zápočet je nutné absolvovat nejméně 18 z nich. Téma každého praktika je vyznačeno na docházkovém listě a student jej po absolvování praktika předloží vyučujícímu k potvrzení docházky.

Podmínky zápočtu a zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

  • Student musí být přítomen na 80 % povinné výuky (minimálně 18 praktik z 22)
Obdobně jako na ostatních blocích výuky čtvrtého ročníku studenti obdrží na prvních hodinách prezenční listy, kam jim po skončení povinné výuky potvrdí vyučující podpisem jejich účast na kurzu. Je nezbytné si svou docházku hlídat a prezenční list neztratit!

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

  • podmínkou k připuštění ke zkoušce je úspěšné složení zkoušky z předmětu Obecné základy patologie a patofyziologie
  • kurz je zakončen písemným testem, kdy počítač vylosuje ze souboru přibližně 1200 otázek náhodným výběrem 100 otázek ve složení:
   • 20 otázek patologických
   • 20 otázek patofyziologických
   • 20 otázek farmakologických
   • 40 otázek z ostatních oborů
  • každá otázka má dvě správné odpovědi, pro započtení bodu je nutné označit obě
  • požadovaná úspěšnost je 70% v každém z oborů, pokud student u jednoho neuspěje, musí celý test opakovat znovu
  • test se odehrává elektronicky v počítačové učebně děkanátu 3. LF

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]