Průvodce:Prázdninová praxe z volitelného oboru (3. LF UK)

From WikiSkripta

Obecné informace[edit | edit source]

Garant:

  • MUDr. Jolana Rambusková, CSc.

Prázdninová praxe z volitelného oboru sestává ze čtrnáctidenního pobytu o prázdninách na libovolném lůžkovém oddělení dle studentova výběru. Praxe je možná i u praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost. Výjimkou je praxe na dětském lůžkovém oddělení, která v tomto ročníku není studentům umožněna.

Během roku studenti dostanou nadepsaný dopis řediteli/ředitelce nemocnice, sylabus studentské praxe a zprávu o hodnocení studentské praxe. Je nutné si praxi domluvit s představeným oddělení, tj. s primářem nebo přednostou, popřípadě s personálním oddělením nemocnice a nechat si podepsat dodejku z dopisu ředitele, kterou studenti poté předají na Ústav výživy 3. LF.

Cíl praxe:

„Cílem praxe je seznámit studenta s provozem lůžkového klinického oddělení nemocnice dle výběru studenta a s povinnostmi sekundárního lékaře na tomto oddělení. Variantou je možnost praxe u praktického lékaře. Dalším úkolem praxe je získat nebo prohloubit si některé klinické dovednosti, vyšetřovací a léčebné praktiky.“ — oficiální text syllabu.

Podmínky zápočtu[edit | edit source]

Pro zápočet studenti musí předložit podepsaný syllabus a zprávu o hodnocení studentské praxe společně s razítkem oddělení, na kterém student pobýval.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]