Rohovková depozita

Z WikiSkript

Arcus corneae senilis (gerontoxon)

Arcus corneae senilis

Šedobílý prstenec lipidových depozit rohovky při limbu oka. Obvykle oboustranný. Vzniká ve věku nad 60 let. Jeho zevní obvod je ostře ohraničený na rozdíl od méně ostře ohraničeného vnitřního obvodu. Lipidová depozita difundují z limbálních cév. Při vzniku před 50. rokem věku pátráme po metabolických poruchách lipidů (hypercholesterolemii) = arcus lipoides corneae. Nemá vliv na zrakovou ostrost.


Kayser-Fleischerův prstenec

Kayser-Fleischerův prstenec

Nazelenalé zbarvení obvodu rohovky oka způsobené zvýšeným ukládáním solí mědi v těle. Bývá příznakem Wilsonovy choroby. Nahromaděná měď se ukládá v limbu rohovky do lamina limitans posterior (Descementova membrána), čímž způsobuje kruhovité olivově zelené až hnědé zbarvení na rozhraní rohovky a bělimy.


Argyrosis a chrysiasis

  • Argyrosis – depozita v hlubokých vrstvách rohovky a na spojivce pro lokální medikaci s obsahem solí stříbra.
  • Chrysiasis – zlatavá depozita periferie rohovky pro systémovou aplikaci zlata (víc než 1–2 g)


Cornea verticillata

Oboustranně centrálně uložená šedohnědá depozita epitelu rohovky spojená s dlouhodobou léčbou amiodaronem či chlorochinem. Nemá vliv na zrakovou ostrost. Bývá také popisována jako oftalmologická manifestace Fabryho choroby.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.
  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 1084 s. ISBN 978-80-7345-130-1.