Degenerace a dystrofie rohovky

Z WikiSkript

Degenerace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Degenerace jsou sekundárně vzniklá onemocnění. Vliv na jejich vznik mají věkem podmíněné změny rohovky a další choroby, často systémové.

Ektatické rohovkové degenerace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ektatické degenerace rohovky jsou charakteristické ztenčením jejího stromatu. Řadí se sem:

Keratokonus
Munsonovo znamení
Vogtovy lišty
Keratoprotéza Alphacor
Keratoprotéza KeraKlear
 • Keratokonus
Je typický konickým vyklenováním ztenčené rohovky centrálně či paracentrálně. Onemocnění má pozvolně progredující charakter, klinicky se projevuje většinou okolo puberty. Bývá v 85% oboustranné, pravděpodobně hereditárně podmíněné. Často ve spojení s dalšími chorobami (atopická dermatitida, Downův, Turnerův, Ehler-Danlosův či Marfanův syndrom).
Keratokonus podmiňuje vznik iregulárního astigmatismu, který již brýlemi často nelze korigovat. Dochází také k nárůstu myopie. Konická deformace rohovky je nejlépe patrná při pohledu dolů, kdy typicky vyklenuje dolní víčko (Munsonův příznak). Při okraji ektazie vzniká tzv. Fleischerův prstenec (z vypadávání solí železa). Vznikají také horizontální trhliny v Descemetské membráně (Vogtovy lišty). Může progredovat v tzv. akutní keratokonus, kdy dojde k otoku stromatu (hydrops rohovky) s akutním zhoršením vidění.
Léčba – zpočátku brýlová korekce astigmatismu, dále aplikace tvrdých kontaktních čoček, při další progresi je nutná operace (implantace rohovkových prstenců, CXL – corneal cross-linking, transplantace rohovky).
 • Keratoglobus
Kongenitální, velmi vzácný, stabilní. Vyklenutí rohovky je polokruhovité. Mohou být projevy hypermetropie.
Léčba – tvrdé kontaktní čočky, korekce brýlemi.
 • Pelucidní marginální degenerace
Při této chorobě se vyklenují periferní oblasti rohovky (častěji v dolních kvadrantech), což vede k asymetrickému nekorigovatelnému astigmatismu.
Léčba – obtížná, periferní lamelární keratoplastika, klínovitá keratektomie.

Ostatní rohovkové degenerace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mezi další rohovkové degenerace se řadí sféroidní degenerace, degenerace krokodýlí kůže či Salzmannova nodulární degenerace, nejvýznamnější z nich je zonulární keratopatie.

Zonulární keratopatie
 • Zonulární keratopatie
Dochází při ní k ukládání solí vápníku do Bowmanovy membrány. Začíná periferně, postupně se projevuje se jako pás kalcifikace táhnoucí se středem rohovky, přibližně v rozsahu oční štěrbiny. Významně snižuje kvalitu vidění. Často u pacientů s chronickou přední uveitidou, juvenilní artritidou, hyperkalcemickým stavem.
Léčba – fototerapeutická keratektomie, chelace solí pomocí EDTA.

Dystrofie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dystrofie rohovky jsou primární onemocnění oka, bez vlivu věku, celkových chorob či zánětu. Jsou vzácná, obvykle oboustranná s AD dědičností. Projeví se již v prvních dvou dekádách života s pozvolnou progresí. Klasifikujeme anatomicky.

Dystrofie epitelu a Bowmanovy membrány[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Projevují se erozemi a bolestí. Typické jsou recidivy.

 • Meesmannnova dystrofie – tečkovitá zkalení z ukládání glykogenu, mírné zhoršení zraku, bolest a pocit cizího tělesa.
 • Otisková dystrofie – dystrofie epiteliální BM.
 • Recidivující eroze
 • Reisova-Bücklersova dystrofie – subepitelové plástvovité zákaly.
Léčba – fototerapeutická keratektomie excimerovým laserem; lamelární keratoplastika (často ovšem opět přeroste a recidivuje).

Stromální dystrofie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Projevují se bolestí a častými recidivujícími erozemi.

 • Granulární dystrofie (Groenow I)
 • Makulární dystrofie – významně snižuje zrakovou ostrost, progresivní.
 • Centrální krystalická dystrofie (Schnydersova)
Léčba – dle hloubky. Povrchové léze – fototerapeutická keratektomie. Hlubší léze – hluboká lamelární keratoplastika, perforující keratoplastika.

Endoteliální dystrofie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Fuchsova dystrofie
 • Fuchsova dystrofie – kvůli patologickým výchlipkám Descemetské membrány dochází k progresivnímu úbytku endoteliálních buněk. Klinicky se projeví jako bulózní keratopatie (edém stromatu, vznik epitelových bul, bolest). Bývá navíc spojena s kataraktou. Obvykle se projeví až po čtvrté dekádě života.
 • Zadní polymorfní dystrofie
Léčba – hluboká zadní lamelární keratoplastika, perforující keratoplastika.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 0 s. ISBN 80-7262-404-0.
 • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.