Degenerace a dystrofie rohovky

Z WikiSkript

Degenerace[upravit | editovat zdroj]

Degenerace jsou sekundárně vzniklá onemocnění. Vliv na jejich vznik mají věkem podmíněné změny rohovky a další choroby, často systémové.

Ektatické rohovkové degenerace[upravit | editovat zdroj]

Ektatické degenerace rohovky jsou charakteristické ztenčením jejího stromatu. Řadí se sem:

Keratokonus
Munsonovo znamení
Vogtovy lišty
Keratoprotéza Alphacor
Keratoprotéza KeraKlear

Keratokonus[upravit | editovat zdroj]

Je typický konickým vyklenováním ztenčené rohovky centrálně či paracentrálně. Onemocnění má pozvolně progredující charakter, klinicky se projevuje většinou okolo puberty. Bývá v 85% oboustranné, pravděpodobně hereditárně podmíněné. Na každém oku se vyskytuje téměř vždy v různých stádiích vývoje. Často ve spojení s dalšími chorobami (atopická dermatitida, Downův, Turnerův, Ehler-Danlosův či Marfanův syndrom).

Keratokonus podmiňuje vznik iregulárního astigmatismu, který již brýlemi často nelze korigovat. Dochází také k nárůstu myopie. Konická deformace rohovky je nejlépe patrná při pohledu dolů, kdy typicky vyklenuje dolní víčko (Munsonův příznak). Při okraji ektazie vzniká tzv. Kayser-Fleischerův prstenec z vypadávání solí mědi. Vznikají také horizontální trhliny v Descemetské membráně (Vogtovy lišty). Může progredovat v tzv. akutní keratokonus, kdy dojde k otoku stromatu (hydrops rohovky) s akutním zhoršením vidění. K hydropsu dochází tím, že komorová voda z přední komory je nasávána skrz Vogtovy strie.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Nejspolehlivější způsob diagnostiky keratokonu je využití Javalova, či jiného, keratometru či OCT předního segmentu.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Zpočátku brýlová korekce astigmatismu, dále aplikace tvrdých kontaktních (korneálních) čoček, při další progresi je nutná operace (implantace rohovkových prstenců- corneal ring, CXL – corneal cross-linking, transplantace rohovky).

-aCXL- accelerated corneal cross-linking, odstranění přední epitelové vrstvy rohovky a následná aplikace kapek riboflavinu. Jedná se o monomery, které poté polymerují a vytváří tak pevnou vrstvu bránící dalšímu vyklenutí.

Keratoglobus[upravit | editovat zdroj]

Kongenitální, velmi vzácný, stabilní. Vyklenutí rohovky je polokruhovité. Mohou být projevy hypermetropie.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Tvrdé kontaktní čočky, korekce brýlemi.

Pelucidní marginální degenerace[upravit | editovat zdroj]

Při této chorobě se vyklenují periferní oblasti rohovky (častěji v dolních kvadrantech), což vede k asymetrickému nekorigovatelnému astigmatismu.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Obtížná, periferní lamelární keratoplastika, klínovitá keratektomie.

Ostatní rohovkové degenerace[upravit | editovat zdroj]

Mezi další rohovkové degenerace se řadí sféroidní degenerace, degenerace krokodýlí kůže či Salzmannova nodulární degenerace, nejvýznamnější z nich je zonulární keratopatie.

Zonulární keratopatie

Zonulární keratopatie[upravit | editovat zdroj]

Dochází při ní k ukládání solí vápníku do Bowmanovy membrány. Začíná periferně, postupně se projevuje se jako pás kalcifikace táhnoucí se středem rohovky, přibližně v rozsahu oční štěrbiny. Významně snižuje kvalitu vidění. Často u pacientů s chronickou přední uveitidou, juvenilní artritidou, hyperkalcemickým stavem.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Fototerapeutická keratektomie, chelace solí pomocí EDTA.

Dystrofie[upravit | editovat zdroj]

Dystrofie rohovky jsou primární onemocnění oka, bez vlivu věku, celkových chorob či zánětu. Jsou vzácná, obvykle oboustranná s AD dědičností. Projeví se již v prvních dvou dekádách života s pozvolnou progresí. Klasifikujeme anatomicky.

Dystrofie epitelu a Bowmanovy membrány[upravit | editovat zdroj]

Projevují se erozemi a bolestí. Typické jsou recidivy.

 • Meesmannnova dystrofie – tečkovitá zkalení z ukládání glykogenu, mírné zhoršení zraku, bolest a pocit cizího tělesa.
 • Otisková dystrofie – dystrofie epiteliální BM.
 • Recidivující eroze
 • Reisova-Bücklersova dystrofie – subepitelové plástvovité zákaly.
Léčba – fototerapeutická keratektomie excimerovým laserem; lamelární keratoplastika (často ovšem opět přeroste a recidivuje).

Stromální dystrofie[upravit | editovat zdroj]

Projevují se bolestí a častými recidivujícími erozemi.

 • Granulární dystrofie (Groenow I)
 • Makulární dystrofie – významně snižuje zrakovou ostrost, progresivní.
 • Centrální krystalická dystrofie (Schnydersova)
Léčba – dle hloubky. Povrchové léze – fototerapeutická keratektomie. Hlubší léze – hluboká lamelární keratoplastika, perforující keratoplastika.

Endoteliální dystrofie[upravit | editovat zdroj]

Fuchsova dystrofie
 • Fuchsova dystrofie – kvůli patologickým výchlipkám Descemetské membrány dochází k progresivnímu úbytku endoteliálních buněk. Klinicky se projeví jako bulózní keratopatie (edém stromatu, vznik epitelových bul, bolest). Bývá navíc spojena s kataraktou. Obvykle se projeví až po čtvrté dekádě života.
 • Zadní polymorfní dystrofie
Léčba – hluboká zadní lamelární keratoplastika, perforující keratoplastika.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 0 s. ISBN 80-7262-404-0.
 • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.