Spondyloepifyzární dysplázie

Z WikiSkript

Heslo

Spondyloepifyzární dysplasie (SED) je forma trpaslictví s krátkým trupem i končetinami (na rozdíl od achondroplázie) a s deformitami v oblasti páteře a epifýz dlouhých kostí.

Dominuje postižení páteře, coxa vara, genua valga.

Rozeznáváme dva typy onemocnění:

  1. SED-congenita − přenáší se autozomálně dominantně, výskyt je sporadický;
  2. SED-tarda − dědí se gonozomálně recesivně, je častější.


Odkazy

Použitá literatura

  • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.

Související články