Vzdálené laloky

From WikiSkripta

Přímé vzdálené laloky

Přímé vzdálené laloky jsou napojeny do místa určení přímo.

 • Cross-finger flap – lalok z 1 prstu na prst sousední s defektem bříška, sekundární defekt dárcovského místa kryjeme kožním štěpem;
 • cross-leg flap;
 • tubulovaný lalok v podbřišku – krytí defektu zápěstí + ruky.

Nepřímé vzdálené laloky[edit | edit source]

Nepřímé vzdálené laloky jsou napojeny do místa určení přes přechodné hostitelské místo (obvykle na zápěstí).

 • Dvoustopkový Filatovův lalok – šikmý pruh kůže s podkožím v hypogastriu, poměr délky k šířce 3:1 → tubulovaný lalok → možno po 3–4 týdnech na kterémkoli z konců odpojit → po našití + přihojení k zápěstí odpojit zbylou stopku → přenést do místa defektu;
 • axiální lalok tříselný – využíván jako přímý i nepřímý, výživa z a. circumflexa ilium superficialis → poměr může být > 3:1.

Rozdělení dle složení laloku[edit | edit source]

Fasciokutánní laloky[edit | edit source]

 • Místní laloky obsahující hlubokou fascii na DKK v poměru délky k šířce 3:1;
 • zásobeny fasciálními cévami a perforátory;
 • bezpečně kryjí např. obnaženou kost nebo šlachy;
 • sek. defekt kryjeme kožním štěpem.

Svalové a muskulokutánní laloky[edit | edit source]

Definované cévní zásobení, hodnotíme u nich:[edit | edit source]
 • blízkost k defektu;
 • potřebu, resp. nahraditelnost fce (snažíme se část svalu zachovat pro fci);
 • dominantní cévní stopku;
 • defekt v místě odběru většinou kryjeme kožním štěpem;
 • nejčastěji používáme thorakodorzální lalok, gastroknemiový lalok a lalok m. rectus femoris.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.