Základní nutriční ukazatelé

Z WikiSkript

Klinické markery[upravit | editovat zdroj]

Malnutrice je spojena s řadou orgánových abnormalit. Uvádíme pouze nejdůležitější:

 • psychická deteriorace – snížená schopnost koncentrace, změna osobnosti, apatie
 • respirační deteriorace – snížení vitální kapacity, funkční reziduální kapacity a snížení parciální tenze kyslíku
 • oběhová deteriorace – bradykardie, hypotenze, pokles CO/CI, pokles CVP
 • alterace funkce GIT a jater
 • alterace imunitního systému – leukopenie, lymfopenie

Mezi antropometrické parametry, které sledujeme patří :

Biochemické markery[upravit | editovat zdroj]

Využíváme hodnoty proteinů akutní fáze (acute phase proteins, APP, PAF). Hladiny APP stoupají v korelaci se zánětlivou aktivitou, která v intenzivní péči často souvisí s katabolickým stavem.

Proteiny akutní fáze:

 • fibrinogen
 • CRP
 • orosomukoid
 • α-2 makroglobulin
 • α-1 antitrypsin

Viscerální proteiny:

 • albumin
 • prealbumin – je nejužívanějším ukazatelem protein-nutričního deficitu, pro malnutrici svědčí hodnoty <0,1 g/l. Jeho poločas je 2 dny. Je citlivějším ukazatelem než albumin, je negativním reaktantem akutní fáze → jeho hladina klesá při zánětlivé aktivitě
 • transferin
 • retinol binding protein – z plazmatických bílkovin s krátkým poločasem rozpadu se považuje za nejvhodnějšího kandidáta

V moči stanovujeme dusíkovou bilanci propočtem z odpadu urey v moči za příslušné časové období.

Rozpoznání katabolismu[upravit | editovat zdroj]

 • pokles albuminu, transferinu, lipidů, cholesterolu
 • lymfopenie, anémie
 • hyperglykémie (z důvodu nereaktivity inzulinu)
 • známky infekce, ale plazmatické hladiny APP mohou být sníženy
 • pokles hladin viscerálních proteinů

Důležitým znakem katabolismu je pokles hmotnosti a zejm. pokles LBM = lean body mass. Jde o tělesnou tkáň s odečtem tuků. Tj. zahrnuje svaly, proteiny, enzymy. I když je organismus v katabolismu, je snaha nevyužívat LBM k zisku energie.

Pro malnutrici středního stupně svědčí pokles albuminu na 25–30 g/l a celkový počet lymfocytů 900–1500, pro těžkou malnutrici potom pokles albuminu < 25 g/l a celkový počet lymfocytů < 900. CAVE!!! Tělesná hmotnost o 15–20 % nižší než hmotnost ideální (tabulková), spojená s evidentní svalovou slabostí a s postižením fyzické odolnosti, by měla lékaře upozornit na nebezpečí vzniku komplikací z malnutrice.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

HAVRÁNEK, Jiří: Ostatní monitoring.