Alfa-oxidace a omega-oxidace mastných kyselin

Z WikiSkript

Jedná se o minoritní dráhy oxidace mastných kyselin. Při ω-oxidaci dochází k reakcím na koncovém uhlíku řetězce. Při α-oxidaci nastává oxidace na α-uhlíku.

Omega oxidace probíhá v enoplasmatickém retikulu. Dochází k hydroxylaci koncové methylové skupiny, která je dále oxidována na karboxylovou. Vzniká dikarboxylová kyselina, kterou lze odbourat až na dikarboxylovou kyselinu se 6–10C. Ta už je dostatečně rozpustná ve vodě.

Alfa a omega oxidace mastných kyselin