Dětské neurózy

From WikiSkripta

Neurózy jsou funkční poruchy, tzn. nejsou spojeny s nálezem v oblasti nervového či jiného orgánového systému. Vznikají jako obrana organismu před velkou zátěží či nadměrně intenzivními, dlouhodobými prožitky strachu a úzkosti. Mohou narušovat celkové prožívání, uvažování i chování dítěte. Poruchy některých funkcí vznikají snadněji v době, kdy jsou tyto funkce nezralé, proto hraje významnou roli stadium vývoje. V dětském věku bývají neurotické příznaky velice pestré a proměnlivé. Mohou ovlivňovat jak psychické, tak somatické funkce.

Úzkost ovlivňuje chování dítěte tím, že tlumí veškeré jeho projevy. Dítě se cítí ohrožené, proto se uzavře do sebe. Úzkost dále vytváří vnitřní psychické napětí, které zhoršuje funkci pozornosti a paměti, a ventiluje se zvýšenou aktivitou.

Neurotické příznaky[edit | edit source]

Psychické příznaky:

  • Poruchy emocí – strach, fobie, úzkost, deprese
  • Poruchy myšlení – obsese (vtíravé myšlenky), poruchy hodnocení a sebehodnocení
  • Poruchy paměti
  • Poruchy pozornosti – porucha koncentrace, snadná unavitelnost
  • Poruchy autoregulace – kompulze (nutkavá jednání)
  • Poruchy spánku

Somatické (vegetativní) příznaky:

  • Třes, bolesti, poruchy zažívání či vyměšování atd.

Neurózy[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]