Defekty metabolismu aminokyselin

Z WikiSkript


U člověka existuje mnoho různých genetických defektů metabolismu aminokyselin.

V případě mnoha z nich se v těle hromadí meziprodukty zapříčiňující defektní vývoj nervového systému, který často vyústí v mentální retardaci.