Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2009-12

Z WikiSkript

Témata seminárních prací z biofyziky, zpracovávaná v letech 2009–2012 (ale nikoli na Wikiskriptech)

 • 0 - téma dosud na wikiskriptech nezpracované
 •  ? - téma zpracované, možno jej výrazně upravit
 • = - téma už dobře zpracované

Biomechanika[upravit | editovat zdroj]

 1. Biomechanika
 2. Mechanické síly v organismu
 3. Biomechanika pohybového systému člověka
  1. Chůze
  2. Běh
  3. Biofyzika skeletu
  4. Biofyzika kloubů
  5. Biofyzika svalů
 4. Vliv gravitace na organismus

Biofyzika tekutin, a Biofyzika disperzních soustav (molekulární biofyzika)[upravit | editovat zdroj]

Obecné[upravit | editovat zdroj]

 1. Molekulární biofyzika

Krevní oběh[upravit | editovat zdroj]

 1. Biofyzika krevního oběhu
 2. Měření krevního tlaku
 3. Hypo-, iso- a hypertonické roztoky
 4. Hemodialýza
 5. Umělá ledvina

Dýchání[upravit | editovat zdroj]

 1. Biofyzika dýchání
  1. Vliv sníženého tlaku na organismus
  2. Vliv přetlaku na organismus
  3. Biofyzika pneumotoraxu

Akustika[upravit | editovat zdroj]

Obecně[upravit | editovat zdroj]

 1. Rezonance tělesných dutin

Biofyzika slyšení[upravit | editovat zdroj]

 1. Biofyzika slyšení

Řeč[upravit | editovat zdroj]

 1. Biofyzika hlasu
 2. Biofyzika řeči

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 1. Auskultace
 2. Perkuse

Ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

 1. Ultrazvuk
 2. Využití ultrazvuku v diagnostice
 3. Využití ultrazvuku v terapii

Elektřina a magnetismus[upravit | editovat zdroj]

Obecné[upravit | editovat zdroj]

 1. Zásah elektrickým proudem
 2. Biologické účinky neionizujícího elektromagnetického záření

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 1. Elektrické vyšetřovací metody nervového systému a nervosvalového přenosu
 2. Klidový membránový potenciál
 3. Akční potenciál
 4. Sumační potenciál
 5. Biofyzikální principy elektrokardiografie
 6. Elektrokardiograf
 7. Elektroencefalograf
 8. Elektrody
  1. EKG elektrody
  2. EEG elektrody
  3. EMG Elektrody
 9. Evokované potenciály
 10. Nukleární magnetická rezonance

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 1. Biofyzikální principy elektroterapie
 2. Elektroterapie
  1. Galvanoterapie
  2. Terapie pulsními proudy
  3. TENS
  4. Terapie středněfrekvenčními proudy
  5. Diatermie
 3. Působení elektrických výbojů na organismus
  1. Srdeční defibrilátor
  2. Kardiostimulátor (Pacemaker)
  3. Kardioverze
  4. Elektrokonvulzivní terapie
 4. Magnetoterapie

Optika[upravit | editovat zdroj]

Obecné[upravit | editovat zdroj]

 1. Fluorescence

Biofyzika vidění[upravit | editovat zdroj]

 1. Biofyzika vidění

Přístrojová optika[upravit | editovat zdroj]

 1. Endoskopie
  1. Optická endoskopie
  2. Elektronická endoskopie
 2. Laparoskopie

Lasery[upravit | editovat zdroj]

 1. Laser
 2. Interakce laserového záření s tkání

Fototerapie[upravit | editovat zdroj]

 1. Fotodynamická terapie
 2. Laparoskopie

Mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

Optická mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

 1. Optický mikroskop
 2. Konfokální mikroskopie
 3. Ultramikroskop

Elektronová mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

 1. Elektronová mikroskopie

Mikroskopie skenovací sondou[upravit | editovat zdroj]

 1. AFM
 2. STM
 3. NSOM
 4. MFM
 5. SCM
 6. SThM(TCM)
 7. EFM
 8. SICM

Termika[upravit | editovat zdroj]

Obecně[upravit | editovat zdroj]

 1. Infračervené záření
 2. Vliv nízkých teplot na organismus
 3. Vliv vysokých teplot na organismus

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 1. Teploměry

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 1. Termoterapie
 2. Kryoterapie
 3. Koagulační techniky
 4. Kryochirurgie

Ionizující záření[upravit | editovat zdroj]

Obecně[upravit | editovat zdroj]

 1. Biologické účinky ionizujícího záření
 2. Využití ionizujícího záření v medicíně

Izotopy[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 1. PET

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 1. Radioterapeutické techniky
  1. Terapie otevřenými zářiči
  2. Fyzikální princip brachyterapie
  3. Vnější ozařování
  4. Leksellův gama-nůž
  5. Hadronová terapie

Biofyzika buňky[upravit | editovat zdroj]

 1. Biofyzikální princip činnosti neuronů a synapsí
 2. Nervosvalová ploténka

Obecně[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 1. Průtoková cytometrie
  1. FACS

Biofyzika tkání[upravit | editovat zdroj]

Nanotechnologie a tkáňové inženýrství[upravit | editovat zdroj]

 1. Nanotechnologie
 2. Tkáňové inženýrství
 3. Nanomateriály
 4. Regenerativní medicína

Bioinformatika[upravit | editovat zdroj]

 1. Počítačové modelování

Různé[upravit | editovat zdroj]

 1. Biosenzory