Glukóza-alaninový cyklus

Z WikiSkript

Glukóza-alaninový cyklus

Alanin se jednak spolupodílí na přenosu amoniaku krví, jednak slouží skrze pyruvát jako významný zdroj uhlíků pro proces glukoneogeneze.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Odbourávání a syntéza glukózy.

Glukóza-alaninový cyklus je meziorgánová metabolická dráha probíhající mezi svalovými buňkami a játry.

Poté, co pyruvát vznikne ve svalových buňkách, podléhá transaminaci za vzniku alaninu.
Ten se uvolní do krve, která jej transportuje do jater, kde se transaminací zpětně přeměňuje na pyruvát, jenž se může zapojit do procesu glukoneogeneze.
Vzniklá glukóza se krví dostává do svalů a celý cyklus se uzavírá.

Přenesená aminoskupina (amoniak) směřuje do močovinového cyklu.