Krvácení v těhotenství

From WikiSkripta

Hlavní příčiny krvácení v těhotenství:

Patologické uložení placenty[edit | edit source]

Uložení placenty

Druhy patologického uložení[edit | edit source]

 1. Insertio placentae profunda – placenta zasahuje z těla trochu do dolního děložního segementu, ale nedosahuje k vnitřní brance;
 2. placenta praevia marginalis – svým okrajem zasahuje k vnitřní brance:
  • při porodu se dostává dolní segement nahoru, tím se marginální uložení může stát parciálním (přesahuje okraj branky);
 3. placenta praevia partialis – okrajem částečně překrývá branku, při dilataci branky vidíme okraj placenty;
 4. placenta praevia centralis (totalis) – placenta překrývá vnitřní branku:
  • může být během porodu spolu s dolní segmentem vytažena nahoru a přestane být porodní překážkou.

Příčiny[edit | edit source]

 • Poruchy transportu oplozeného vejce – vejce je schopné nidovat až od určité doby od ovulace. Pokud je transport tubou moc rychlý, dosáhne nidační zralosti až v oblasti isthmu.
 • Změny v morfologii stěny děložní – stěna může být ochablá po předchozích porodech a vejce projde do nižších segmentů dělohy
 • poruchy endometria:
  • následek abrazivní kyretáže (endometrium může chybět úplně);
  • nedostatečná deciduální transformace (např. nad myomem) – vzniká často placenta membranacea, která se rozrůstá do okolí, až v 1/3 je vcestná.

Příznaky[edit | edit source]

Krvácení
 • Hlavní příznak;
 • obvykle i jako první příznak na konci 1. trimestru.
Potrat
 • Může vzniknout tím, že placenta nenachází v dolním segmentu tolik místa k růstu, klesá produkce hCG a může zaniknout žluté tělísko. Častěji ale k potratu nedojde a těhotenství pokračuje.
Pokračování gravidity s patologickou lokalizací placenty
 • Pokud gravidita pokračuje, ve druhém trimestru začíná růst dolní segment, což vede k částečnému odlučování lůžka a opět ke krvácení;
 • opakované ztráty krve vedou k anemizaci;
 • čím blíže k porodu, čím více kontrakcí (dilatace hrdla), tím je krvácení častější a zesiluje;
 • někdy může ale probíhat zcela asymptomaticky;
 • častější je výskyt patologických poloh plodu (placenta brání vstupu hlavičky do pánve) – pokud ke konci těhotenství najdeme patologickou polohu, měli bychom vcestné lůžko vyloučit.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČECH, Evžen, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1303-9.
 • Kvadruplety vypracovaných otázek podle studijních materiálů J. Beneše, L. Mikšíka, elearningu a knihy gynekologie a porodnictví / Martius 2005 /.