Otázky ze zkoušení z biofyziky (praktikum) (1. LF UK)

From WikiSkripta

Níže najdete časté a oblíbené otázky, které padají při průběžném zkoušení na praktikách z biofyziky.

Elektrický proud[edit | edit source]

 •  nakreslit a popsat I/t křivku
 • nakreslit a popsat I/t křivku obdélníkových a šikmých impulzů, říct jaká část křivky nás zajímá a který z těchto dvou impulzů se používá a proč
 • co je reobaze, jak dlouho trvá (chyták - jakkoliv dlouho)
 • co je chronaxie
 • vysvětlit DD a IF proudy a k čemu se používají
 • co je to impedance a jak se vyjadřuje vzorcem


EKG[edit | edit source]

 • nakreslit a popsat křivku
 • umět jí popsat i po otočení o 180°
 • elektrická linie srdeční - co to je, nakreslit, jednotky, fyziologický rozsah, kam bude vektor směřovat u obézních lidí
 • rozdíl mezi elektrodou a svodem
 • umět typy svodů, která barva kam patří na těle
 • zakreslení unipolárního svodu např. na pravou ruku (předřadit odpor 5kΩ!)
 • Einthovenův trojúhelník


Akustika[edit | edit source]

 • decibel - co to je, jak se počítá
 • jakými jednotkami určujeme rozsah slyšitelnosti (dB a Hz)a jejich rozsah
 • práh slyšitelnosti lidského ucha
 • jak je to s frekvencí např. u basů - jestli se musí snížit nebo zvýšit, aby je bylo slyšet


Spektrofotometrie[edit | edit source]

 • rozsah viditelného světla
 • barvy na koncích spektra
 • co se nachází nad a pod úrovní viditelného světla (=umět spektrum)
 • vzorec pro výpočet energie fotonu a vlnové délky


Ultrazvuk[edit | edit source]

 • mechanické vlnění
 • způsobuje mikromasáž
 • jak vzniká obraz


Optika[edit | edit source]


Teplo, Teplota[edit | edit source]


Záření[edit | edit source]

 • co je to frakcionace, kdy se používá (ozařování nádorů) a po jakých dávkách to jde (2Gy)
 • jednotky - Becquerel, Gray, Sievert - k jakým patří veličinám (vysvětlit) a převod do SI
 • princip pohlcení záření gamma


Dýchání & cirkulace[edit | edit source]

 • Co je to Korotkovův fenomén, proč, kdy a jak k němu dochází, jak teče krev v žilách normálně a co se děje při měření tlaku (vysvětlit proudění kapaliny v trubici)
 • Co je to Reynoldsovo číslo, jak ho spočítáme a odvodit
 • Spirometrie - co zjišťujeme při kterém měření, jaké jsou výsledky pro obstrukci a restrikci
 • graf pro spirometrii - vitální kapacita plic atd.