Polyarteriitis nodosa

From WikiSkripta

(Redirected from Polyarteritis nodosa)

Polyarteriitis nodosa (polyarteriitis, klasická polyarteriitis nodosa, PAN) je zánětlivé onemocnění malých a středních cév kůže, ledvin, periferních nervů, kardiovaskulárního a gastrointestinálního systému. Postihuje celou stěnu cévy a nese s sebou celou řadu komplikací (aneuryzma, trombus, infarzaceprojevy multiorgánového selhání).

Epidemiologie a etiologie[edit | edit source]

Jedná se o vzácné onemocnění, častěji postihuje muže okolo 50 let. Etiologie zatím není jasná, uvažuje se o imunokomplexech a některých virech (HBV, CMV, HIV, parvoviry).

Klinické příznaky[edit | edit source]

Onemocnění provází obecné známky zánětu a různá závažnost postižení orgánových systémů.

Diagnostika[edit | edit source]

V diagnostice polyarteriitis nodosa se uplatňuje:

  • Anamnéza.
  • Fyzikální vyšetření.
  • Laboratorní vyšetřovací metody:FW + CRP, eozinofilie, 1/3 nemocných HbsAg+, c-ANCA+.
  • Angiografie: nález okluzí a aneuryzmat.
  • Biopsie ze svalů, jater, ledvin, kůže a následné histopatologické vyšetření.

Poznámka: American College of Rheumatology vypracovala klasifikační kritéria pro polyartiitis nodosa.

Léčba[edit | edit source]

V léčbě se používají především kortikosteroidy, v těžkých případech se kombinují s cyklofosfamidem (pulzy methylprednisolonu + cyklofosfamidu v dávce 10–15 mg/kg v týdenních až měsíčních intervalech).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.
  • PUCHMAYER, Vladimír a Karel ROZTOČIL, et al. Praktická angiologie. 2. vydání. Praha : Triton, 2003. 226 s. ISBN 80-7254-440-3.
  • KARETOVÁ, Debora a František STANĚK, et al. Angiologie pro praxi. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2001. 311 s. ISBN 80-85912-52-X.
  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.