Poruchy postury

Z WikiSkript

Poruchy postury jsou abnormality, které brání pacientovi v aktivním držení jednotlivých pohybových segmentů. Správná postura je důležitou součástí pohybu v jakékoliv poloze.

Správné držení těla

Typy poruch[upravit | editovat zdroj]

  • anatomické,
  • neurologické,
  • funkční.

Funkční posturální poruchy[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o poruchy stabilizačních funkcí svalu, které negativně ovlivňují držení těla a rovnováhu ve všech polohách ať už statických nebo kinetických. K vyšetření se používá řada testů, které mají odhalit druh a závažnost postižení. Jedním z nich je vyšetření distribuce svalového napětí, jehož porucha se velmi výrazně promítá do způsobu držení těla.

1. Centrální koordinační porucha během posturálního vývoje[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o poruchu u kojenců. Může být způsobena abnormálním motorickým vývojem, kdy se u dítěte zpožďuje biologický věk oproti věku chronologickému. Nebo se může jednat o poruchu kvality posturálních funkcí. V takovém případě se dítě začíná otáčet a stavět na čtyři stejně jako jeho vrstevníci, ale pohyby, kterými to dělá jsou nefyziologické. Pokud už v raném věku nedojde ke korekci špatných návyků, rozvinou se v chronické pohybové poruchy.

2. Stereotypizované pohyby[upravit | editovat zdroj]

Změny svalového napětí a následné zlozvyky v držení těla mohou být vyvolány jednostrannou nebo špatně prováděnou pohybovou zátěží, na což má dnes vliv cvičení v posilovnách bez odborné pomoci. Dalším faktorem může být zaměstnání, estetické vlivy. Vytváření stereotypizovaných pohybů často souvisí s psychikou jedince (např. při strachu se lidé hrbí a stahují do sebe).

3. Porucha kontroly nocicepce[upravit | editovat zdroj]

Nociceptory jsou receptory, které reagují na bolestivé podněty. V důsledku toho může nastat situace, kdy si tělo vytvoří obranné reakce, kterými se chrání před pocitem bolesti. Tím pádem dochází ke změně svalového napětí a funkce. Postižená může být celá svalová skupina, samostatný sval, nebo část svalu.

Anatomické posturální poruchy[upravit | editovat zdroj]

Anatomické posturální poruchy bychom mohli rozdělit do tří skupin:

Mezi vrozené poruchy patří anteverze kyčelních kloubů nebo dysplazie sakrální kosti. Poúrazové poruchy mohou být způsobeny špatným srůstem kostí nebo zlomeninou v oblasti růstové chrupavky. Vývojové poruchy se mohou objevit během růstu dítěte. Jedná se o špatné postavení kyčlí, nesymetrický růst končetin, valgózní nebo varózní postavení kolenního kloubu.

Neurologické posturální poruchy[upravit | editovat zdroj]

Jsou způsobeny poruchou mozečku nebo nervosvalového přenosu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KOLÁŘ, Pavel, et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.