Sialoadenóza

Z WikiSkript

Jedná se o nebolestivou, nezánětlivou hyperplazii a hypertrofii žlázového parenchymu:

  • postižena bývá především gl. parotis;
  • zduření bývá symetrické, může být recidivující či trvalé;
  • je snížena sekrece slin → riziko ascendentní infekce z dutiny ústní.

Etiologie je různá. Může se jednat o:

Diagnóza se opírá o:

  • klinický obraz s pozitivní endokrinní či farmakologickou anamnézou;
  • sialografický nález – žláza je zvětšená s bohatým větvením vývodů, jejichž útlakem vzniká později tzv. obraz mrtvého stromu (a bare tree);
  • CT, MR či ultrazvuková vyšetření zobrazí pouze zvětšenou žlázu bez strukturálních změn.

Terapie spočívá v léčbě vyvolávajícího faktoru.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • HAHN, Aleš, et al. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 390 s. ISBN 978-80-247-0529-3.

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.