Srdeční selhání (neonatologie)

Z WikiSkript

Srdeční selhání vzniká, když srdeční výdej není schopen pokrýt metabolické potřeby organismu. Pokles srdečního výdeje spouští kaskádu kompenzačních mechanismů s cílem zachovat perfuzi orgánů a tkání.[1] U novorozenců se rozvíjí nejčastěji na podkladě myokardiální dysfunkce, levostranných obstruktivních lézí, tachyarytmií a velkých arteriovenózních malformací. Důsledkem je tachykardie, tachypnoe se zatahováním, hepatomegalie, kardiomegalie. V pozdějším období je nejčastější příčinou srdečního selhání velký levo-pravý zkrat (velký defekt komorového septa (VSD) či velká perzistující Botallova dučej (PDA)), který se manifestuje po poklesu plicní cévní rezistence.[2]

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

 1. srdeční malformace:
  • zkraty: defekt komorového septa (VSD), otevřená Botallova dučej (PDA), aortopulmonální okénko, atrioventrikulární defekt septa, jedna komora (single ventricle) bez stenózy plicnice, vzácně defekt septa síní;
  • totální/parciální anomální spojení plicních žil (Total/Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection);
  • chlopenní regurgutace: mitrální regurgitace, aortální regurgitace;
  • vtoková obstrukce: cor triatriatum, stenóza plicnice, mitrální stenóza;
  • výtoková obstrukce: stenóza aortální chlopně, subaortální stenóza, supravalvulární aortální stenóza, koarktace aorty.
 2. kardiální příčiny při strukturálně normálním srdci:
  • kardiomyopatie, myokarditidy, arytmie; hypertenze;
 3. nekardiální:

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • akutní kardiorespirační kolaps;
 • dechová tíseň;
 • tachykardie (pokud není příčinou srdečního selhání blok převodního systému);
 • hepatomegalie;
 • špatné periferní prokrvení, mramorovaná kůže, studený pot;
 • edémy, perikardiální, pleurální a peritoneální výpotek;
 • nadměrný nebo neočekávaný váhový přírůstek;
 • potíže s krmením, nízké váhové přírůstky.[2]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Léčba akutního srdečního selhání[upravit | editovat zdroj]

 • ventilační podpora podle stavu;
 • volumexpanze, inotropická podpora;
  • katecholaminy: dopamin, noradrenalin, adrenalin, dobutamin;
  • vazopresory jsou léky, které indukují vazokonstrikci a tím zvyšují střední arteriální tlak (dopamin, noradrenalin, adrenalin);
  • inotropika jsou léky, které zvyšují srdeční kontraktilitu (dobutamin, milrinon);
  • některé léky mají účinek vazopresorický i inotropický;
  • efekt těchto léků je zprostředkován mimo jiné adrenergními a dopaminovými receptory:
   • alfa-1 adrenergní receptory: ve stěně cév → vazokonstrikce; v srdci → prodloužení trvání kontrakce bez zvýšení srdeční frekvence; (noradrenalin, adrenalin > dopamin);
   • beta-1 adrenergní receptory: v srdci → silnější kontrakce a rychlejší srdeční frekvence (inotropní a chronotropní efekt) s minimální vazokonstrikcí; (dobutamin, adrenalin > noradrenalin, dopamin ve střední a vyšší dávce);
   • beta-2 adrenergní receptory: ve stěně cév → vazodilatace; (dobutamin, adrenalin);[3]
  • dobutamin: čistě adrenergní agonista (β1 > β2 > α receptory); zlepšuje kontraktilitu myokardu; snižuje end-diastolický tlak v levé komoře a zvýšením srdečního výdeje zvyšuje krevní tlak; může indukovat hypotenzi na podkladě periferní vazodilatace (β2 receptory);
  • dopamin: agonista adrenergních a dopaminergních receptorů v závislosti na dávce; nízké dávky → vazodilatace včetně koronárních a renálních arterií; střední dávky → inotropní a chronotropní efekt, ale i zvýšení plicního kapilárního tlaku; vysoké dávky → převažuje vazokonstrikce zprostředkovaná alfa-receptory, stoupá afterload;
  • noradrenalin: endogenní katecholamin; stimuluje β a α adrenergní receptory → inotropní a chronotropní efekt a periferní vazokonstrikce;
  • milrinon: inhibitor fosfodiesterázy; inotropní efekt (ale ne přes β1 receptory) a periferní vazodilatace;[4]
 • restrikce tekutin na cca 2/3;
 • furosemid i.v. 1 mg/kg každých 6–12 hodin;
 • optimalizace oxygenace, ne hyperoxie;
 • korekce anémie.[2]

Léčba chronického srdečního selhání[upravit | editovat zdroj]

 • běžné množství tekutin (ne restrikce) ve snaze maximalizovat přísun energie;
 • optimalizace kalorického příjmu (hyperkalorická výživa, suplementy, krmení nasogastrickou sondou);
 • orální diuretika: furosemid 2–6 mg/kg/den (do 2 – 3 dávek), kalium šetřící diuretika či suplementace kalia;
 • při myokardiální dysfunkci lze zvážit ACEi a/nebo digoxin;
 • korekce anémie.[2]

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b MADRIAGO, E. a M. SILBERBACH. Heart Failure in Infants and Children. Pediatrics in Review. 2010, roč. 1, vol. 31, s. 4-12, ISSN 0191-9601. DOI: 10.1542/pir.31-1-4.
 2. a b c d RENNIE, JM, et al. Textbook of Neonatology. 5. vydání. Churchill Livingstone Elsevier, 2012. s. 626. ISBN 978-0-7020-3479-4.
 3. https://www.uptodate.com/contents/use-of-vasopressors-and-inotropes
 4. TARIQ, Sohaib a Wilbert ARONOW. Use of Inotropic Agents in Treatment of Systolic Heart Failure. International Journal of Molecular Sciences. 2015, roč. 12, vol. 16, s. 29060-29068, ISSN 1422-0067. DOI: 10.3390/ijms161226147.