Renální selhání (neonatologie)

Z WikiSkript

1. Renal pyramid • 2. Interlobular artery • 3. Renal artery • 4. Renal vein 5. Renal hilum • 6. Renal pelvis • 7. Ureter • 8. Minor calyx • 9. Renal capsule • 10. Inferior renal capsule • 11. Superior renal capsule • 12. Interlobular vein • 13. Nephron • 14. Renal sinus • 15. Major calyx • 16. Renal papilla • 17. Renal column

Selhání ledvin u novorozenců je život ohrožující stav způsobený akutně nebo postupně vznikajícím poškozením funkce ledvin. U novorozenců je významně častější akutní selhání ledvin.[1]

Akutní selhání ledvin (acute kidney injury, AKI) je stav provázený náhlým poklesem glomerulární filtrace. Neexistuje jednoznačná definice ARF u novorozenců, ale z praktického hlediska lze o poškození ledvin uvažovat, pokud po narození neklesá hladina kreatininu nebo pokud přetrvává hladina kreatininu > 130 µmol/l (> 1,5 mg/dl). Podle diurézy lze AKI rozdělit na oligurické (diuréza < 1 ml/kg) a non-oligurické (diuréza > 1 ml/kg). AKI může být provázené i zcela normální diurézou (tj. 1-3 ml/kg/h), například u novorozenců po asfyxii. U novorozenců je nejčastějším typem prerenální selhání, méně časté je pak selhání renální a postrenální.[2][3] Akutní selhání ledvin může přejít do chronického selhání.

Akutní selhání ledvin[upravit | editovat zdroj]

Patofyziologie[upravit | editovat zdroj]

Fyziologie nefronu
Schéma struktury glomerulu: A – Glomerulus. B – Proximální tubulus. C – Stočená část distálního tubulu. D – Juxtaglomerulární aparát. 1. Basální lamina. 2. Bowmanovo pouzdro – parietální vrstva. 3. Bowmanovo pouzdro – viscerální vrstva. 3a. Pedikly. 3b. Podocyt. 4. Bowmanův prostor (močový prostor). 5a. Mesangium – Intraglomerulární buňka. 5b. Mesangium – Extraglomerulární buňka. 6. Granulární buňky (Juxtaglomerulární buňky). 7. Macula densa. 8. Myocyty (hladké svalstvo). 9. Vas afferens. 10. Kapiláry glomerulu. 11. Vas efferens
Stavba nefronu
The nephron, shown here, is the functional unit of the kidneys. Its parts are labelled except the (gray) connecting tubule located after the (dark red) distal convoluted tubule and before the large (gray) collecting duct (mislabeled collection duct).
Secretion and reabsorption of various substances throughout the nephron
This illustration demonstrates the normal kidney physiology, including the Proximal Convoluted Tubule (PCT), Loop of Henle, and Distal Convoluted Tubule (DCT). It also includes illustrations showing where some types of diuretics act, and what they do.
Prerenální příčiny
 • vzniká v důsledku zhoršené perfuze ledvin, která vede ke zhoršení funkce normální ledviny;
 • příčiny: krvácení, dehydratace, septický šok, městnavé srdeční selhání, otevřená Botallova dučej (PDA), nekrotizující enterokolitida, syndrom dechové tísně, hypoxie, vrozené vady srdce, hypoalbuminemie, perinatální asfyxie, ECMO a hypotenze, léky: indometacin ibuprofen, ACE inhibitory; léky užívané matkou: NSAID, ACE inhibitory, COX-2 inhibitory.
Renální příčiny
 • vzniká v důsledku strukturálního poškození ledvin, které vede k renální tubulární dysfunkci;
 • příčiny: akutní tubulární nekróza (nejčastější; příčinami jsou protrahovaná hypoperfuze ledvin, ischémie či hypoxie, sepse, kardiologická operace - transfuze krevních derivátů, aminoglykosidy, NSAID, amfotericin B, kontrastní látky, acyklovir), vrozené vady ledvin (oboustranná ageneze ledvin, polycystické onemocnění ledvin, vrozený nefrotický syndrom, renální hypoplázie/dysplázie), cévní léze (oboustranná žilní/arteriální renální trombóza, kortikální nekróza, DIC), infekce (kongenitální syfilis, toxoplasmóza, kandidiáza, pyelonefritida) a toxiny (myoglobinurie, hemoglobinurie).
Postrenální/obstrukční příčiny
 • vzniká v důsledku obstrukce vývodných cest močových;
 • příčiny: zadní chlopeň uretry, striktury a stenózy močových cest, atd.[3]

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • pozitivní rodinná anamnéza
 • oligohydramnion, plicní hypoplázie (při těžkém oligohydramniu)
 • hmatná rezistence při palpaci břicha
 • snížená diuréza
 • Prune belly syndrom, meningomyelokéla, Potter facies.[3]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • zavedení močového katetru
 • sérová hladina urey a kreatininu
 • vyšetření moči: osmolalita, natrium a kreatinin (sérum vs. moč)
 • krevní obraz (sepse, trombocytopenie - renální žilní trombóza), sérová hladina draslíku (zvýšená při renální insuficienci), vyšetření moči (hematurie - renální žilní trombóza, tumory, DIC; pyurie - infekce močových cest)
 • tekutinová výzva: i.v. bolus krystaloidu a poté bolus furosemidu - pokud se nezvýší diuréza, je třeba pátrat po obstrukci proximálně od močového měchýře (ultrazvuk), po vyloučení obstrukce je najpravděpodobnější příčinou intrinsické renální selhání
 • zobrazovací metody: ultrazvuk břicha.[3]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • léčba základní příčiny
 • bilance tekutin, hrazení ztrát tekutin
 • monitorování sérové hladiny sodíku a draslíku (riziko hypoNa a hyperK)
 • restrikce příjmu proteinů < 2 g/kg/den
 • monitorování hladiny fosforu a vápníku (riziko hyperP a hypoCa)
 • korekce metabolické acidózy - chronická orální suplementace bikarbonátem při pH < 7,25 a sérové hladině bikabonátu < 12 mmol/l
 • monitorování krevního tlaku (riziko hypertenze)
 • peritoneální dialýza (metoda volby), hemodialýza, hemofiltrace.[3]

Chronické renální selhání[upravit | editovat zdroj]

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • neprospívání, náhodný záchyt zvýšené sérové hladiny kreatininu
 • zvýšené vylučování sodíku močí - sklon k hyponatremii
 • arteriální hypertenze.[2]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • zajištění dostatečného přísunu energie (optimálně 150-180 kcal/kg/den)
 • urémie vede k nechutenství, nauzee a zvracení, proto je často nutné krmení nasogastrickou sondou
 • substituce bikarbonátem sodným k dosažení plazmatické hladiny bikarbonátu 22-24 mmol/l
 • při hyponatremii a neprospívání suplementace NaCl
 • suplementace vápníku (Ca gluconicum) k u udržení normální plazmatické hladiny fosforu.[2]

Galerie[upravit | editovat zdroj]

Účinky RAAS

Prerenální selhání - video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.
Renální selhání - video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.
Postrenální selhání - video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. STRAŇÁK, Z a J JANOTA. Neonatologie. 2. vydání. Mladá fronta, 2015. s. 424-431. ISBN 978-80-204-3861-4.
 2. a b c RENNIE, JM, et al. Textbook of Neonatology. 5. vydání. Churchill Livingstone Elsevier, 2012. s. 934. ISBN 978-0-7020-3479-4.
 3. a b c d e GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 830-834. ISBN 978-0-07-176801-6.