Poruchy srdečního rytmu (neonatologie)

Z WikiSkript

Novorozenci s arytmiemi mohou být asymptomatičtí, mohou se manifestovat srdečním selháním (tachypnoe, špatné prokrvení kůže, letargie, hepatomegalie) nebo vzácně kolapsem. Někdy jsou arytmie zachyceny již prenatálně. Tachy- či bradyarytmie u novorozenců jsou obvykle sekundární, vznikají na podkladě nekardiální patologie. Primární srdeční arytmie, které by vyžadovaly léčbu, jsou neobvyklé.[1][2]

Sinusový rytmus na EKG: každému QRS komplexu předchází P vlna, osa je 0–190° a PR interval je normální (90–120 ms).[1]

Základní rozdělení poruch srdečního rytmu u novorozenců:

 • Sinusová tachykardie (> 160/min. u donošených a > 180/min. u nedonošených novorozenců);
  • benigní příčiny: teplotní stres, bolest, léky (kofein, katecholaminy, atropin);
  • patologické příčiny: horečka, šok, hypoxie, anemie, sepse, otevřená Botallova dučej, hypovolemie; vzácně hypertyreóza, srdeční arytmie, metabolické poruchy a hyperamonemie.
 • Sinusová bradykardie (< 80/min. u donošených a < 100/min. u nedonošených novorozenců).
  • benigní příčiny: defekace, zvracení, močení, odsávání horních cest dýchacích, sondování, léky (propranolol, digoxin);
  • patologické příčiny: hypoxie, apnoická pauza, křeče, intrakraniální krvácení, závažná hypotermie, obstrukce dýchacích cest, air leak, těžká acidóza; vzácně hyperkalemie, srdeční arytmie, plicní krvácení, brániční hernie, hypotyreóza, hydrocefalus.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název[2]
 • Arytmie – důsledek abnormálního vzniku a vedení vzruchu v srdci;
Převodní systém srdeční.
  • Tachydysrytmie:
   • mechanismy:
    • reentry mechanismus (krouživý vzruch),
    • spouštěná aktivita (abnormální průběh repolarizace v důsledku poruchy transportu iontů ve stěně kardiomyocytů) nebo
    • abnormální automacie (spontánní depolarizace v buňkách převodního systému mimo sinusový uzel či mimo převodní systém srdeční)
   • benigní: předčasné síňové stahy (supraventrikulární extrasystoly), předčasné komorové stahy (chybí vlna P, komplex QRS je široký);
   • síně: flutter síní (vzácný; frekvence síní kolem 400/min.), fibrilace síní (velmi vzácná), síňová tachykardie (neobvyklá);
   • AV junkce: AV reentry tachykardie (častá), AV nodální reentry (vzácná);
   • pod AV uzlem: junkční ektopická tachykardie – tachykardie Hisova svazku (velmi vzácná, obvykle pooperační);
  • Bradydysrytmie:
   • snížená automacie SA uzlu nebo AV blokáda.[3][1][2]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Schéma normálního sinusového rytmu na EKG.
 • 12svodové EKG (rychlost 50 mm/s, citlivost 10 mm/1 mV);
 • 24hodinové EKG monitorování (Holter);
 • vyšetření ABR, elektrolytů, zánětlivých markerů;
 • RTG hrudníku, UZ CNS;
 • stanovení hladin léků, které ovlivňují srdeční frekvenci a rytmus.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • Adenosin
  • antiarytmikum; čistý nukleotid, který má negativně dromotropní účinek na buňky AV uzlu (při rychlém i.v. podání vede ke zpomalení převodu AV uzlem); rychle metabolizován erytrocyty a endotelem; biologický poločas 1-5 sekund;
  • lék první pomoci při novorozenecké supraventrikulární tachykardii na základě WPW syndromu;
 • Amiodaron
 • Atropin
  • parasympatolytikum, anticholinergikum; indikován při vagové bradykardii;
 • Digoxin
  • kardiotonikum, antiarytmikum, srdeční glykosid; k léčbě srdeční insuficience se sníženou kontraktilitou, supraventrikulární tachykardie, síňové fibrilace a flutteru síní;
 • Isoprenalin
 • Lidokain
 • Propafenon
 • Sotalol

Supraventrikulární tachykardie[upravit | editovat zdroj]

Princip ortodromní AV reentry tachykardie: vzruch se fyziologickou cestou (přes AV uzel) dostává na komory, ze kterých se však akcesorní dráhou v přepážce mezi levou síní a levou komorou (Jamesův svazek) vrací zpět na síně, čímž vzniká reentry okruh vedoucí k tachykardii.
 • tepová frekvence 200-300/min. u novorozenců a kojenců;
 • u novorozenců a kojenců nejčastěji AVRT a FAT.

Atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT)[upravit | editovat zdroj]

 • přídatná síňokomorová spojka – představuje jednu část reentry okruhu, druhou částí je vlastní převodní systém srdce;
 • nejčastěji ortodromní – komory jsou aktivovány vlastní převodním systémem (štíhlý QRS komplex), síně jsou aktivovány retrográdně přes přídatnou spojku (retrográdní P vlna těsně za koncem QRS);
 • Wolffův-Parkinsonův-Whiteův obraz – přídatná spojka je schopna antegrádního vedení ze síní na komory → preexcitace komor přes přídatnou spojku v době sinusového rytmu;
 • Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom – WPW obraz + epizoda AVRT;
 • především u novorozenců a kojenců (paroxysmy SVT spontánně vymizí do 1 roku věku) a dětí starších 5 let;
 • krátké epizody jsou většinou dobře tolerovány, ataky trvající řádově hodiny mohou vést k rozvoji srdečního selhání.

Fokální (ektopická) síňová tachykardie (FAT, EAT)[upravit | editovat zdroj]

 • abnormální automacie ektopického ložiska svaloviny síní (vlna P má abnormální tvar) → přes AV uzel převod na komory;
 • velmi častá u novorozenců a kojenců;
 • epizody jsou většinou klinicky dobře tolerovány;
 • malé děti mají vysokou převodní kapacitu AV uzlu → převod ze síní na komory 1:1.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • vagové manévry: ponoření obličeje do ledové vody (aktivace n. X → zpomalení vedení a prodloužení refrakterní periody v AV uzlu);
 • adenosin 0,1-0,3 mg/kg ve formě rychlého bolusu za monitorace EKG – přeruší reentry okruh v oblasti AV uzlu;
  • při WPW syndromu je nutné mít možnost zevní kardioverze (riziko fibrilace síní s převodem na komory);
 • při neúčinnosti: propafenon i.v.
 • při opakovaných časných recidivách: kontinuální infuze amiodaronu, poté perorálně sotalol;
 • rychlá stimulace síní elektrodou zavedenou přes jícen;
 • synchronizovaná kardioverze (0,5-1 J/kg);
 • radiofrekvenční katetrizační ablace (od 5-6 let).[4]Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název

Atrioventrikulární blokáda[upravit | editovat zdroj]

Atrioventrikulární blokáda I. stupně[upravit | editovat zdroj]

 • zpomalené vedení AV uzlem, prodloužení PR intervalu > 110 ms (tj. norma pro novorozence);
 • asymptomatická;
 • příčiny: idiopatická; VSV např. ASD; myokarditida; předávkování digoxinem;
 • léčbu nevyžaduje (pokud není předávkování digoxinem).Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název[1]

Atrioventrikulární blokáda II. stupně[upravit | editovat zdroj]

 • nepřevedení některých sinusových impulsů – ne každou P vlnu následuje QRS komplex;
 • Wenckebachův typ (Mobitz I): PR interval se postupně prodlužuje až po 3 až 6 cyklech není P vlna převedena (QRS komplex vypadne), a to se cyklicky opakuje; může být normálním jevem např. při spánku či při anestezii;
 • Mobitzův typ (Mobitz II): náhlý výpadek QRS komplexu; PR interval je konstatní – normální nebo dlouhý; P vlna se intermitentně nepřevede, často v pravidelných intervalech;
 • příčiny: VSV (korigovaná transpozice velkých tepen); myokarditida; předávkování digoxinem;
 • léčba vyvolávající příčiny, při Mobitz II individuálně ev. kardiostimulátor.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název[1]

Atrioventrikulární blokáda III. stupně[upravit | editovat zdroj]

 • kompletní AV blokáda; úplné přerušení sinusových impulsů na komory; P vlny a QRS komplexy jsou zcela disociované;
 • frekvence síní je normální, responzivní; frekvence komor je mezi 40 a 80/minutu; při frekvenci komor < 60/min. je riziko srdečního selhání;
 • příčiny: imunologické onemocnění matky (protilátky IgG proti Ss-A/Ro a Ss-B/La u plodu poškozují vývoj převodního systému – fibróza Hisova svazku); myokarditida; kardiochirurgický zákrok; VSV (korigovaná transpozice velkých tepen);
 • léčba: kardiostimulátor; akutně: isoprenalin (zvýší tepovou frekvenci).Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název[1]

Poznámky[upravit | editovat zdroj]

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c d e f RENNIE, JM, et al. Textbook of Neonatology. 5. vydání. Churchill Livingstone Elsevier, 2012. s. 661. ISBN 978-0-7020-3479-4.
 2. a b c GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 343-351. ISBN 978-0-07-176801-6.
 3. JANOTA, Jan a Zbyněk STRAŇÁK. Neonatologie. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 42-52. ISBN 978-80-204-2994-0.
 4. KUBUŠ, Peter. Poruchy srdečního rytmu u dětí. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, vol. 4, s. 216-221,