Trombembolická nemoc v gynekologii

Z WikiSkript

Embolické příhody patří po krvácivých stavech k nejobávanějším hematologickým komplikacím v porodnictví. Nejčastěji se objevují trombembolie, po nich embolie plodovou vodou a ojediněle vzduchové embolie.

Vznik žilní trombózy[upravit | editovat zdroj]

Na vývoj žilního trombu mají vliv tři faktory – stáza krve, aktivace poškozeného endotelu a hyperkoagulační stav (Virchowova trias).

Faktory anatomické a endokrinní[upravit | editovat zdroj]

 • Žilní stáza podporuje hromadění koagulačních faktorů, hlavně v kapsičkách chlopní žil dolních končetin;
 • během těhotenství je častá ileofemorální trombóza (hlavně vlevo − v. iliaca tu podbíhá levou a. iliacu communis a je jí utiskována);
 • těhotenství přispívá tlakem dělohy na žíly pánve a větší stagnaci krve;
 • žilní trombóza ekonomické třídy – dlouhé lety letadlem (nad 5000 km);
 • gestagen působící během gravidity relaxuje hladké svalstvo a zvyšuje žilní stagnaci.

Faktory koagulační[upravit | editovat zdroj]

 • Během těhotenství se rozvíjí fyziologicky prokoagulační stav (obrana proti četným porodnickým hemoragiím);
 • stoupá fibrinogen, faktory V, VII, VIII, IX, X a vWF;
 • antitrombin III je konstantní, stoupá jen u některých nemocí (preeklampsie);
 • přirozený prokoagulační stav v těhotenství je při častých arteficiálních zásazích škodlivý − hrozí vznikem DIC.

Rizika vzniku trombembolie[upravit | editovat zdroj]

 1. Během těhotenství – rozsáhlé varixy DK, žilní trombózy a embolie v anamnéze, srdeční onemocnění, hypertenzní nemoc, DM, nemoci jater a ledvin, obezita, preeklampsie, malignity v graviditě, antifosfolipidový syndrom.
 2. Během porodu a v šestinedělí – s.c. itterativa (opakovaný), stavy po nitrobřišních operacích, vulnerace dělohy, placenta accreta či increta, předčasné odlučování lůžka, eklampsie.

Hluboká žilní trombóza[upravit | editovat zdroj]

 • Bezprostředně ohrožuje na životě.
Klinický obraz
 • různý – otok, bolest, teplá končetina;
 • nejzávažnější forma – akutní hluboká ileofemoránlí trombóza (phlegamsia alba dolens).
Léčba
 • antikoagulace:
  • kontinuální infúze heparinu (20 000 IU/24 hod);
  • nízkomolekulární hepariny 0,2–0,6 mg s.c. á 12 hod;
  • po porodu pokračujeme co nejdéle, převádíme na warfarin (terapie 6 měsíců);
  • trombolýza je v těhotenství a šestinedělí kontraindikována pro riziko profúzního krvácení;
  • metodou volby je chirurgická trombektomie Fogartyho katetrem (do 72 hod od projevu příznaků).

Plicní embolie[upravit | editovat zdroj]

Plicní embolie je nejzávažnější trombotickou komplikací.

Klinický obraz
 1. masivní fulminantní embolie;
  • úmrtnost 50–60 %;
  • akutní retrosternální bolest;
  • tachykardie;
  • hypotenze, studený pot, smrtelný strach;
 2. latentní embolie;
  • tachykardie, lehká dušnost;
  • bronchospazmus, subfebrilie;
  • hemoragické sputum, cor pulmonale na EKG.
Léčba
 • v rukou zkušeného anesteziologa, internisty a hematologa;
 • kyslík, sedace, analgetika, antikoagulace (10 000 IU heparinu bolus, pak 1000 IU/hod);
 • protišoková, kardiotonická léčba;
 • při masivní, život ohrožující embolii, jako poslední možnost okamžitá Trendelenburgova operace.

Profylaxe TEN[upravit | editovat zdroj]

Primární prevence
 • Zásady a opatření omezující rozvoj tromboembolie v přímé souvislosti s císařským řezem;
 • předoperační úprava prostředí (rehydratace, iontová rovnováha);
 • zvažujeme indikace;
 • šetrná operace, minimalizace krevních ztrát;
 • bandáž DK, včasná mobilizace.
Sekundární prevence
 • Aktivní vyhledávání a dispenzarizace rizikových pacientek;
 • heparinová profylaxe – nízkomolekulární hepariny před výkonem a podáváme až do mobilizace.
Profylaxe TEN v graviditě a šestinedělí
 • U pacientky s trombózou v anamnéze dispenzarizujeme po celou graviditu, od prvního dne po porodu dostává LMWH, od pátého dne warfarin (při INR 2 vysazujeme);
 • podobně u pacientek s deficitem antitrombinu III, antifosfolipidovými Ig.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČECH, Evžen, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1303-9.